DAO XOẮN 1ME CẮT

dao xoan 1me

Dao xoắn 1ME Ф3,175: 28,000/cái (dài 38mm)

Dao xoắn 1ME Ф3,175: 30,000/cái (lưỡi17)(ĐB)

Dao xoắn 1ME Ф3,175: 32,000/cái (lưỡi 22) (ĐB)

Dao xoắn 1ME Ф4 : 37,000/cái (lưỡi 22 or 25) ĐB

Dao xoắn 1ME Ф4 : 49,000/cái  (dài 45mm) T

Dao xoắn 1ME Ф6: 55,000/cái (dài 45mm)

Dao xoắn 1ME Ф6: 65,000/cái (dài 50mm) (ĐB)

Dao xoắn 1ME Ф6: 98,000/cái (dài 50mm) (loại tốt) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.