Dao phay mặt đầu

ISCAR cung cấp đa dạng các loại dao phay mặt đầu, dao phay khỏa mặt:

Dao phay mặt đầu 30 độ.

Dao phay mặt đầu 42 độ.

Dao phay mặt đầu 45 độ.

Dao phay mặt đầu 50 độ.

Dao phay mặt đầu 60 độ.

Dao phay mặt đầu 65 độ.

Dao phay mặt đầu 75 độ.

Dao phay mặt đầu 90 độ.

Dao phay cầu, dao phay định hình

Dao phay hốc.

Dao phay rampdown.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.