DAO MŨI KHOAN KIM LOẠI

dao mui khoan kl

Dao khoan kim loại 3.15 li:   25,000/cái

Dao khoan kim loại 4 li:        25,000/cái

Dao khoan kim loại 5 li:        35,000/cái

                      Dao khoan kim loại 6 li:        35,000/cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.