DAO KHẮC TƯỢNG

dao khac tuong

Dao khắc tượngФ6  55mm: 60,000/cái

        Dao khắc tượngФ6  60mm: 70,000/cái

        Dao khắc tượngФ6  80mm: 90,000/cái

        Dao khắc tượngФ6  100mm: 150,000/cái

  Dao khắc tượngФ6  120mm: 165,000/cái

  Dao khắc tượngФ8   90mm: 300,000/cái 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.