DAO KHẮC KIM LOẠI

dao khac kim loai

Dao khắc kim loại Ф4: 20,000/cái  (Loại thường)                          y                                   :35,000/cái  (loại tốt)

Dao khắc kim loại Ф6: 50,000/cái(loại thường)     y                 

                                     : 55,000/cái  (loại tôt)

Dao khắc kim loại Ф3: 20,000/cái  (loại tốt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.