DAO CẮT ALU

dao cat alu

Dao cắt ALU Ф3 lưỡi 1.5li: 12,000/cái

   Dao cắt ALU Ф3 lưỡi 2li: 12,000/cái

   Dao cắt ALU Ф3 lưỡi  3li: 12,000/cái

   Dao cắt ALU Ф3 lưỡi  3li: 18,000/cái                                                                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.