ĐAI ỐC

buoc 5

Bước 5

Đai ốc (SFUR) 12: 300,000/cái

Đai ốc (SFUR) 16: 260,000/cái

           Đai ốc (SFUR) 16: 680,000/cái (TBI)

           Đai ốc (SFUR) 20: 330,000/cái

           Đai ốc (SFUR) 20: 800,000/cái (TBI)

           Đai ốc (SFUR) 25: 415,000/cái

         Đai ốc (SFUR) 25: 820,000/cái (TBI)

Đai ốc (SFUR) 32: 635,000/cái

  Đai ốc (SFUR) 40: 1,000,000/cái

 

 

buoc 10

Bước 10

Đai ốc (SFUR) 16: 370,000/cái

           Đai ốc (SFUR) 16: 800,000/cái (TBI)

Đ        Đai ốc (SFUR) 20:   440,000/cái

           Đai ốc (SFUR) 20: 840,000/cái (TBI)

D        Đai ốc (SFUR) 25: 480,000/cái

          Đai ốc (SFUR) 25: 850,000/cái (TBI)

Đai ốc (SFUR) 32: 720,000/cái

   Đai ốc (SFUR) 40: 1,100,000/cái

   Đai ốc (SFUR) 50: 1,600,000/cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.