Đặc điểm mỡ bôi trơn


– Thành phần :

– Chất làm đặc : 5 – 20% (xà phòng/không xà phòng)

– Dầu nhớt : 75 – 95% (khóang/tổng hợp)

§ Các trường hợp nên sử dụng mỡ để bôi trơn

§ Máy móc làm việc liên tục nhưng không có yêu cầu tháo mở thường xuyên

§ Các cơ cấu quay cần đảm bảo độ kín khít cao mà bôi trơn bằng dầu không thể đáp ứng được

§ Cơ cấu cẩn dược bôi trơn nhưng nếu sử dụng dầu sẽ bị chảy ra ngoài

§ khi nhiệt độ của chi tiết được bôi trơn thay đổi trong khoảng rộng

Chế độ bôi trơn hợp lý: Bơm mỡ khoảng 1/3 đến 2/3 thể tích khoang chứa mỡ. Khoảng 2-4 tháng cần bổ sung mỡ một lần, trong thời hạn 1 năm cần thay toàn bộ mỡ mới
Mỡ bôi trơn BP

– Mỡ bôi trơn tổng quát :

– Energrease Multi-purpose

– Longlife Grease L2, L3

– Mỡ công nghiệp :

– Energrease LS 2,3 & LS-EP 0, 1, 2, 3

– Energrease LC 2

– Mỡ chịu nhiệt : .G.BESLUX VHT/S

– Mỡ lỏng dùng cho bánh răng : G.A.N 850 EP 00

– Mỡ bôi trơn trung tâm : G.BESLUX SINCART 00

– Mỡ bánh răng hở : G.BESLUX CROWN H 0, G.BESLUX CROWN M FLUID

– Mỡ thực phẩm : G.BESLUX ATOX H 2/3, G.BESLUX BESSIL EH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.