Creo Parametric 2.0_Tổng quan

Tổng quan

Trước khi bạn sử dụng Creo Parametric vào các thành phần gia công, điều quan trọng là phải hiểu được quá trình gia công hoàn chỉnh và các tạo nên mô hình gia công hoàn thành.

Trong mô-đun này, bạn tìm hiểu về gia công Creo Parametric. Bạn cũng được giới thiệu đến các yếu tố khác nhau tạo nên các mô hình gia công. Bạn cũng tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một mô hình gia công đơn giản và làm thế nào để thiết lập các yếu tố khác nhau để gia công. Cuối cùng bạn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một chuỗi gia công đơn giản.

 Tổng quan về tiện

Chu trình gia công được chia thành các bước bậc cao:  

Hình 1 – Tạo mô hình gia công

Hình 2 – Tạo môi trường gia công

Hình 3 – Tạo NC Sequences và dữ liệu CL

Hình 4 – Post-Processing CL Data and Machining

 

Tạo mô hình gia công

Tạo các mô hình gia công là bước đầu tiên trong gia công.

  • Bạn có thể lựa chọn và sao chép một mô hình gia công mẫu trong suốt quá trình tạo.

– Theo mặc định, các mô hình gia công mẫu mặt phẳng bao gồm các dữ kiện mặc định và hệ thống mặc định phối hợp.

– Bạn có thể cấu hình nhiều mục khác trong các mô hình gia công mẫu.

Ví dụ, bạn có thể bao gồm các mục và một công cụ cấu hình gia công.

  • Ngoài ra, bạn có thể tạo ra một mô hình “phôi”. Tuy nhiên, thủ tục đề nghị là để tạo ra các mô hình gia công bằng cách sử dụng một mô hình mẫu.

Tạo môi trường gia công

Cấu hình môi trường gia công là bước thứ hai trong gia công. Bước này có thể cấu hình một số yếu tố trong mô hình gia công. Dưới đây là một bản tóm tắt của các yếu tố quan trọng nhất.

  • Workcell –Quy định các loại dao gia công được sử dụng. Ví dụ, bạn có thể chỉ định một workcell như một đầu dao đơn hoặc một máy tiện đầu dao với các thông số dao gia công khác nhau như các đơn vị tiến dao và tốc độ vòng quay tối đa.
  • Operation – Hoạt động gia công là một loạt các NC step được thực hiện bởi một workcell (dao gia công) và tham chiếu một hệ tọa độ cụ thể. Chúng bao gồm các yếu tố sau:

–  Hệ tọa độ gia công – Cũng được gọi là vị trí số không. Điều này xác định vị trí zero trong X, Y, Z và trên dao gia công.

–  Retract plane – Cũng được gọi là bề mặt. Điều này chỉ ra mức an toàn để rút dao sau khi hoàn thành một Nguyên công  ( nguyên công)

–  Fixtures – Là cụm chi tiết hoặc chi tiết có thể được sử dụng để giữ các thành phần được gia công. Ví dụ, bạn có thể tạo ra các cụm mâm cặp và sử dụng chúng như chi tiết cố định.

  • Reference model – bạn phải lắp ráp một mô hình tham chiếu trước khi tạo NC step. Mô hình tham chiếu thể hiện cho các thành phần gia công. Các bề mặt và các cạnh được lựa chọn từ các mô hình tham chiếu và được sử dụng như tham chiếu khi tạo NC step.
  • Workpiece model – Điều này thể hiện các tham chiếu phôi không được gia công. Nó là một yếu tố bắt buộc và không bắt buộc phải tạo Nguyên công. Tuy nhiên, sử dụng phôi cho phép bạn để mô phỏng gia công các vật liệu phôi.

 

Tạo Nguyên công và dữ liệu CL

Bước tiếp theo trong gia công là tạo ra Nguyên công trong các mô hình gia công; bao gồm những điều sau đây:

  • Xác định một công cụ.
  • Lựa chọn hoặc tạo ra các hình học để gia công (ví dụ, một mặt cho máy hoặc lỗ được khoan).
  • Xác định cách thức các máy công cụ hình học được lựa chọn bằng cách chỉnh sửa các thông số gia công (ví dụ, quy định cụ thể tỷ lệ cắt, tiến dao và tốc độ trục chính).
  • Khi Nguyên công đã được tạo ra, nó là sau đó có thể tạo ra các tập tin dữ liệu Cutter Location (CL). Chúng được tạo ra từ sự chuyển động trong Nguyên công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.