Creo Parametric 2.0_PROCEDURE – Using Turning Workpiece Models

PROCEDURE – Using Turning Workpiece Models

 

Close Window             Erase Not Displayed

Turning\Workpiece_Models             BOTTLE.ASM

 

Bài tập 1:   Tạo phôi.

 1. Ẩn tất cả Datum Display types.
 2. Chọn Automatic Workpiece từ menu xổ xuống Workpiece types trong Components group.
 3. Click Create Round Workpiece từ dashboard.

 

 1. Trong dashboard, chọn Options tab.
 • Nhập 70 cho Diameter Total.
 • Nhập 45 trong Length(+).
 • Nhập 1 trong Length(–), và nhấn ENTER.
 • Quan sát phôi, xem hình học cập nhật như hình.

 1. Trong dashboard, chọn Properties tab.
 • Nhập BOTTLE_WRK_AUTO trong Workpiece Name, và nhấn ENTER.

 

 1. Click Complete Feature từ dashboard.
 • Quan sát phôi mới có màu xanh lá trong mô hình gia công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.