Creo Parametric 2.0_PROCEDURE – Creating and Configuring Turning Workcells

PROCEDURE – Creating and Configuring Turning Workcells

Close Window          Erase Not Displayed

Turning\Workcells          TURN_WORKCELL.ASM

 Bài tập 1:   Cấu hình và lưu vùng tiện.

 1. Chỉ kích hoạt Datum Display types: Csys Display Plane Display .
 2. Trong Machine Tool Setup group, Click menu xổ xuống Work Center, và chọn Lathe .
 3. Cấu hình các tùy chọn cần thiết.
 • Nhập 2_AXIS_LATHE trong Ô Name.
 1. Cấu hình Commands Options.
 • Chọn Only at Start từ danh sách xổ xuống FROM.
 1. Quan sát tùy chọn Output cutter position.
 2. Kết hợp 1 file thông số với vùng làm việc.
 • Chọn Parameters tab.
 • Click Defaults button.
 • Click Current Dir > Turn từ menu manager.
 • Chọn 2_AXIS-MM_TRN.SIT và click Open.
 • Lưu ý file 2_axis-mm_trn.sit được đọc thành công. File này cấu hình giá trị thông số gia công mặc định được sử dụng trong NC sequences.
 • Click Done từ menu manager.

 

 1. Cấu hình bảng PRINT.
 • Click Nút PPRINT.
 • Click Create từ menu manager.
 • Click OPERATION_COMMENTS, và chọn Yes ở đáy cửa sổ.
 • Chỉnh sửa các mục sau thành Yes.

 

Tên thông số Tùy chọn
OPERATION_COMMENTS Yes
TOOL_TABLE Yes
ONLY_OUTPUT_USED_TOOLS Yes
NC_SEQUENCE_NAME Yes

 

 • Click OK để đóng Cửa sổ Activate PPRINT.
 • Trong menu manager, click Save. Nhập 2_axis và nhấn ENTER để lưu ảng PPRINT.
 • Click Done/Return.

 

 1. Lưu workcell.
 • Click Accept trong hộp thoại Lathe Work Center.
 • Chọn menu xổ xuống Work Center từ Machine Tool Setup group.
 • Click Save Work Center.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.