Công nghệ CNC

Tự động hoá lập trình cho máy cnc

TỰ ĐỘNG HOÁ LẬP TRÌNH CHO MÁY CNC Ở chương 6 chúng ta đã làm quen với khái niệm về lập tình bằng máy (lập trình tự động). Tuy nhiên để hiểu chi tiết về lập trình tự động và khả năng ứng dụng thực tế sản suất chúng ta …

Xem thêm

lập trình cho các trung tâm gia công cnc

LẬP TRÌNH CHO CÁC TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC 13.1. Đặc điểm của mã hoá thông tin trong lập trình cho các trung tâm gia công. Trên các trung tâm gia công có thể thực hiện nhiều nguyên công khác nhau. Do vậy, việc lập trình gia công chi tiết …

Xem thêm