Một máy cắt CNC khi hoạt động cần 3 bộ phận
Máy vi tính.
Một chiếc máy tính được sử dụng để thiết kế hình ảnh. Phần mềm đồ họa được sử dụng cho công việc này là CAD – Computer Aided Design. Tuy nhiên, thiết kế hình ảnh cho sản phẩm trên máy tính chỉ là bước đầu. Các máy CNC không thể sử dụng hình ảnh này để sản xuất ra sản phẩm. Có 1 phần mềm trong máy tính đảm nhiệm vai trò chuyển đổi các bản vẽ thành dữ liệu số (tọa độ) để các máy CNC sử dụng

Chương trình điều khiển kết nối máy tính và máy cắt CNC
Máy tính không thể kết nối trực tiếp điều khiển quy trình hoạt động của máy cắt CNC mà phải thông qua chương trình này. Chương trình này tích hợp sẵn trong các máy CNC tiên tiến mà các kỹ sư thường gọi là “hộp”. Máy tính gửi hình ảnh vào “hộp”, nó sẽ phân tích hình ảnh thành các số liệu và bắt đầu điều khiển máy CNC hoạt động

Máy CNC
Các tín hiệu từ chương trình sẽ điều khiển các động cơ trên máy CNC. Các tín hiệu được gửi tới giúp máy cắt CNC cắt theo ba chiều: ngang, dọc ,sâu. Hiện nay các máy cắt CNC tân tiến có thể cắt theo chế độ 3D. Chương trình sẽ phát tín hiệu kiểm soát tốc độ của công cụ cắt giúp máy cắt CNC hoạt động chính xác trên từng loại chất liệu