CON TRƯỢT VUÔNG HIWIN

con tv hiwin 1

Con trượt vuông Ф20 to: 550,000 đ/cái

Con trượt vuông Ф25to: 680,000 đ/cái

Con trượt vuông Ф30 to: 850,000 đ/cái

Con trượt vuông Ф35 to: 1,200,000 đ/cái

con tv hiwin 2

Con trượt vuông Ф20: 480,000 đ/cái

Con trượt vuông Ф25: 600,000 đ/cái

Con trượt vuông Ф30: 800,000 đ/cái

Con trượt vuông Ф35: 1,150,000 đ/cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.