CON TRƯỢT TRÒN (ĐÀU CHẶN)

con tt

Con trượt tròn (có đầu chặn) Ф20: 70.000đ/cái

Con trượt tròn (có đầu chặn) Ф25: 88.000đ/cái

Con trượt tròn (có đầu chặn)Ф30:105.000đ/cái 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.