CƠ SỞ LẬP TRÌNH NC

 

Bao gồm chuỗi chỉ thị di chuyển dao, chỉ thị đóng ngắt và phụ trợ cần thiết để điều khiển máy tự động thực hiện công việc gia công. Có nhiều định dạng của một chương trình NC, phổ biến nhất là định dạng địa chỉ lệnh (word address format). Định dạng bao gồm các mã lệnh (commands) được truyền đến hệ thống servo, rơle, công tắc để thực hiện các tác vụ gia công. Các mã lệnh  liên kế t  nhau  tạo thành khối lệnh  (Block). Bộ điều khiển máy  sẽ  thực hiện các thao tác điều khiển theo từng khối lệnh một. Kết thúc một khối lệnh sẽ có dấu kết thúc khối (EOB). Cấu trúc của một chươngtrình CNC được minh họa như sau:

wwwwwww

a)  Địa chỉ lệnh (Address):

Là chữ cái alphabet đầu lệnh, chỉ thị vị trí lưu trữ dữ liệu số theo sau.

b)  Từ Lệnh (Word):

Là chuỗi kí tự, số, c hỉ thị một đại lượng điều khiể n nhất định.

c) Khối lệnh (Block):

Là chuỗi  các lệnh  đầy đủđể  thực  hiện một  thủ  tục di  chuyển  hoặc một tác  vụ

hoạt động  của  máy. Khối  lệnh  được coi  là đơn vị  cơ  bản  của chương  trình NC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.