Cơ cấu máy CNC 5 trục với đầu xoay và bàn xoay thay đổi

5-axis vertical machine with a tilting head and rotary table configuration

cnc 5 truc nghieng va ban xoay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.