CƠ BẢN VỀ MÁY CÔNG CỤ

1.1 Giới thiệu máy công cụ

https://laptrinhcnc.com/gioi-thieu-may-cong-cu/
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng máy công cụ

https://laptrinhcnc.com/cac-chi-tieu-chat-luong-cua-may-cong-cu/
1.3. Phương pháp tạo hình bề mặt trên máy công cụ

https://laptrinhcnc.com/phuong-phap-tao-hinh-be-mat-gia-cong-tren-may-cong-cu/
1.3.1. Phương pháp quĩ tích
1.3.2. Phương pháp chép hình
1.3.3. Phương pháp bao hình
1.3.4. Phương pháp tiếp xúc
1.4. Phân loại chuyển động trong máy công cụ

https://laptrinhcnc.com/phan-loai-chuyen-dong-trong-may-cong-cu/
1.4.1. Chuyển động cắt gọt
1.4.2. Chuyển động tạo hình
1.4.3. Chuyển động khác
1.5. Truyền dẫn động học của máy công cụ
Với máy công cụ, chuyển động cắt chính, chuyển động chạy dao, chuyển động tạo hình, chuyển động định vị vv… có thể là chuyển động thẳng hoặc chuyển động quay. Đối với truyền dẫn chuyển động quay bộ truyền cuối của truyền dẫn có thể là bộ truyền đai, bộ truyền bánh răng, hay bộ truyền bánh vít. tùy thuộc vào tính chất chuyển động. Đối với truyền dẫn chuyển động thẳng bộ truyền cuối của truyền dẫn thường là cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động thẳng như cơ cấu bánh-thanh răng, vít me vv..hay xy lanh lực.
1.6. Liên kết động học của máy công cụ

https://laptrinhcnc.com/lien-ket-dong-hoc-cua-may-cong-cu/
1.7. Cấu trúc động học máy công cụ

Tùy theo yêu cầu về chức năng động học của máy công cụ mà thiết kế cấu trúc động học máy. Việc tổ hợp các nhóm động học để hình thành cấu trúc động học máy cũng phụ thuộc vào quan hệ chuyển động của các thành phần động học, các nhóm động học theo tương quan tỉ số truyền, thời gian, chu kỳ chuyển động hay phối hợp hoạt động giữa các cơ cấu máy.

Nhóm động học có liên kết động học trong ở dạng một khớp động học (quay, tịnh tiến) gọi là nhóm động học đơn giản. Ví dụ nhóm tốc độ cắt chính, nh.

Nhóm động học có từ hai thành phần chuyển động trở lên, có liên kết động học trong để tạo ra mối tương quan tỉ lệ chuyển động, gọi là nhóm động học phức tạp.

Cấu trúc động học máy bao gồm các nhóm động học đơn giản, các nhóm động học phức tạp và quan hệ giữa các nhóm động học.

Hình 1.8. Nhóm động học và cấu trúc động học máy

(Hình 1.8-a) nhóm động học tạo hình đường ren trên máy tiện. (Hình 1.8-b) cấu trúc động học máy tiện ren. (Hình 1.8-c) cấu trúc động học máy tiện ren côn. (Hình 1.8-d) nhóm động học phân độ.

1.8. Điều chỉnh động học máy công cụ

Điều chỉnh động học máy công cụ nhằm xác lập vận tốc chuyển động và tương quan tỉ lệ chuyển động giữa các khâu chấp hành của máy công cụ. Điều chỉnh động học là tính toán, xác định tỉ số truyền của khâu điều chỉnh trong xích liên kết động học của nhóm động học theo yêu cầu công nghệ của máy.

Điều chỉnh động học các xích liên kết từ nguồn chuyển động đến khâu chấp hành (trục chính, trục phôi, bàn máy, bàn dao), nhằm nhận được vận tốc cắt, vận tốc chạy dao, số vòng quay theo tính toán. Lượng dịch chuyển của khâu chấp hành(vận tốc cắt, vận tốc chạy dao, số vòng quay…) sử dụng trong tính toán, điều chỉnh động học máy gọi là lượng di động tính toán.

Điều chỉnh động học xích liên kết giữa các khâu chấp hành trong các nhóm động học tạo hình, phân độ, .lượng di động tính toán của các khâu xác định theo mối quan hệ tương quan tỉ lệ chuyển động của chúng theo yêu cầu cụ thể của từng xích điều chỉnh động học.

Kết quả của điều chỉnh động học là dựa vào công thức điều chỉnh, xác định tỉ số truyền của khâu điều chỉnh để nhận được quan hệ động của các khâu chấp hành theo yêu cầu điều chỉnh máy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.