Cơ bản về CAM trong Unigraphics


Bài này giới thiệu những khái niệm giúp ta hiểu và có thể áp dụng một cách hiệu quả chức năng gia công của NX. Hiểu được điều này trước khi tạo chương trình gia công giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình tạo chương trình gia công.
Mục tiêu:
· Biết được sáu bước của NC Programming Sequence.
· Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của năm thanh công cụ gia công.
· Hiểu được NX Manufacturing Process.
· Chọn CAM Express Role và tạo Manufacturing Setup.
· Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của việc tạo chương trình, dao, hình học và các phương pháp trong nhóm đối tượng chính.
· Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của các quá trình.
· Hiểu cách tạo ra một đường chạy dao.
· Hiểu và sử dụng Operation Navigator.
NC Programming Sequence
Sáu bước trong NC Programming Sequence
• Tạo Manufacturing Setup – Tạo một khối lắp ghép gia công và thêm các dữ liệu liên quan đến loại chi tiết đó
• Thiết lập các đối tượng Parent Group- Giảm việc chọn các đối tượng tác động nhiều lần và chọn lựa nhanh các đối tượng theo thứ bậc, đồng thời khi chỉnh sửa thì sẽ thay đổi từ trên xuống..
• Tạo gia công – Cho phép bạn nhập các thông số cụ thể và các phương pháp gia công trong việc tạo ra đường chạy dao..
• Phân loại việc tạo đường chạy dao – Giảm thiểu các lỗi có thể xảy ra khi chạy dao.
• Xuất chương trình của đường chạy dao – xuất theo các chương trình và loại máy bạn đang dùng.
• Tạo Shop Documentation – giảm nhẹ công việc thiết lập và tạo chương trình cho các công việc riêng rẽ.
Các bước liên tiếp này được biểu thị như trong biểu đồ Quá trình gia công dưới đây:


Các thanh công cụ gia công
Có năm thanh công cụ trong môi trường gia công. Đó là:
· Manufacturing Create – Tạo ra quy trình và các nhóm (program, tool, geometry và method) trong chương trìnhNC. Hộp thoại trong bốn nhóm này cho phép tạo các thông số liên quan giữa các nhóm quy trình . Vị trí của bất cứ nhóm nào cũng có thể được thay đổi bằng cách cắt và dán phía trên , dưới , hay bên trong các nhóm khác trong Operation Navigator.
· Manufacturing Operations : – Cho phép chọn các chức năng liên quan đến việc tạo và xác định đường chạy dao cũng như xuất chương trình và tạo shop documentation.


Manufacturing Objects – Cho phép chỉnh sửa , cắt , copy , dán , xóa và hiển thị một đối tượng nào đó.


· Manufacturing Workpiece – Cho phép hiển thị và lưu các bản 2D hay 3D của phôi.


· Operation Navigator
OperationNavigator là đồ họa theo giao diện người dùng (GUI) cho phép bạn quản lí các quy trình và các thông số hoạt động của vật thể đang thực thi.


Cho phép phân loại các nhóm thông số ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quy trình.
Cho phép xem các đối tượng theo Program Order,Machine Tool, Geometry hoặc Method, sử dụng cây thư mục để hiển thị sự liên hệ giữa các nhóm và các quy trình. Các thông số có thể truyền theo thứ bậc tùy thuộc vào vị trí của các nhóm và quy trình trong cây thư mục Operation Navigator.
lắp ráp phôi vào đồ gá gia công (Manufacturing assembly)
Trong Manufacturing ,Assembly giúp liên hệ tới thiết kế của Master Model . Giúp cho thiết kế ban đầu không bị thay đổi các tiêu chuẩn thiết kế bởi sự can thiệp của người thiết kế khác. Khi bạn tạo một khối ghép gia công và thêm các chi tiết phụ chẳng hạn như đồ gá thiết bị kẹp , các thông số dữ liệu mới có thể sẽ được xuất ra theo một file vật thể mới liên quan đến hình học của đối tượng ban đầu. Điều này giúp hạn chế sự chồng chéo trong dữ liệu và tác động cùng lúc vào chi tiết gia công (Master Model).
Khi sử dụng bàng điều khiển CAM Express , Manufacturing Setup tạo một khối ghép tổng nơi mà vật thể cần thiết lập ở mục lắp ghép ưu tiên. Cho phép các nhóm Programs, Tools, Geometry và Machining Method tạo ra trong một file riêng rẽ so với thiết kế tổng.
Manufacturing Setup còn gồm cả Manufacturing Templates , là lệnh được dùng cho những loại chi tiết cụ thể.
Setup Templates bao gồm :


Những bảng điều khiển này tạo ra các nhóm lớn cơ bản . Bao gồm:
· Một nhóm chương trình
· Một mâm dao và 30 hốc dao
· Một nhóm chính theo hệ tọa độ máy với nhóm Geometry trống
· Các nhóm Method
Bảng điều khiển này còn có thể gọi ra bảng điều khiển của bốn nhóm chính (program, tool, geometry và method) . Bảng điều khiển này phù hợp với loại vật thể mà bạn chọn khi tạo Setup.
Tạo một quy trình


Bạn chọn các thông số cho ô. Ở đây lưu ý là nếu bạn chọn ô Type sau khi chọn ô Name thì ô Name sẽ thay đổi theo Type mà bạn chọn.
Khi chọn các thông số, thì một số hộp thoại có thể sẽ xuất hiện.
Xác nhận thêm các thông số trong hộp thoại Operation.
Các thông số thiết lập thêm bao gồm:
•CutPattern
• Tool Stepover
•DepthPer Cut
• Non Cutting Moves
Tạo ra đường chạy dao
Sau khi xác nhận tất cả các thiết lập cho quy trình , ta Generate ra đường chạy dao.
Việc xuất đường chạy dao còn phụ thuộc vào các lựa chọn cho việc tính toán đường chạy dao.
Verification, Post Processing, và tạo Shop Documentation
Sau khi hoàn chỉnh các thông số của quy trình và xuất ra đường chạy dao, ta có thể dùng thêm các ứng dụng khác trong phần gia công để lấy dữ liệu.
Ta có thể xuất tất cả chương trình chạy dao theo các tiêu chuẩn của bộ điều khiển máy NC/CNC.
Cuối cùng bạn có thể tạo ra Shop Documentation để trình bày các thông tin cho các cấp trong nhà máy nếu cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.