Chương trình dài và số block

Chương trình dài luôn luôn khó tải vào bộ nhớ CNC có dung lượng hạn chế. Trong trường hợp đó, chiều dài chương trình có thể được rút ngắn bằng cách bỏ qua các số block, hoặc chĩ lập trình chúng trong các block quan trọng. Block quan trọng là loại được đánh số nhằm tìm kiếm chương trình, sự lặp lại dụng cụ cắt, hoặc các quy trình khác tùy thuộc vào các số chương trình, chẳng hạn chu kỳ gia công hoặc thay dụng cụ cắt. Trong các trường hợp đó, bạn chọn số gia 2 hoặc 5 tùy theo sự thuận tiện của người vận hành CNC. Ngay cả sự sử dụng hạn chế các số block cũng làm tăng chiều dài chương trình, nhưng điều đó là cần thiết.

Nếu bỏ qua tất cả các số block trong chương trình, sự tìm kiếm trên bộ điều khiển sẽ trở nên khó khăn hơn. Người vận hành CNC không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm sự xảy ra kế tiếp của địa chỉ cụ thể bên trong block, chẳng hạn X, Y, z… thay vì tìm số block. Phương pháp này có thể kéo dài thời gian tìm kiếm một cách không cần thiết.

KÝ Tự KẾT THÚC BLOCK

Do các đặc tính kỹ thuật của hệ thông điều khiển, các block thứ tự phải được tách biệt bằng ký tự đặc biệt, được gọi là ký tự end – of – block (kết thúc block) được viết tắt là EOB. Trên hầu hết các hệ thống máy tính, ký tự

EOB được tạo ra bằng phím Enter trền bàn phím. Khi chương trình được nhập vào bộ điều khiển bằng MDI (Manual Data Input – nhập dữ liệu bằng tay), phím ký tự EOB trên bảng điều khiển sẽ kết thúc block. Ký hiệu kết thúc trên bộ điều khiển Fanuc là dấu chấm phẩy [;].

Ký hiệu dấu chấm phẩy trên màn hình chỉ là biểu thị đồ họa của ký tự kết thúc block, không được nhập vào chương trình CNC. Không có trường hợp nào ký hiệu này được gộp vào chương trình. Một số hệ điều khiển cũ dùng dấu sao [*] làm ký hiệu biểu thị kết thúc block thay vì dấu chấm phẩy [;]. Nhiều hệ điều khiển sử dụng các ký hiệu khác biểu thị kết thúc block, chẳng hạn dấu tiền tệ [$]. Trong mọi trường hợp, bạn đều cần nhớ ký hiệu chỉ là sự biểu thị ký tự kết thúc block, không phải là ký tự thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.