Chuỗi thứ tự gia công

Chuỗi thứ tự gia công xác định thứ tự các bước gia công. Kỹ năng và kinh nghiệm sẽ giúp quy hoạch lập trình hiệu quả, nhưng phương pháp tiếp cận cũng rất quan trọng. Chuỗi thức tự gia công phải có tính logic — ví dụ khoan phải được lập trình trước khi cắt ren, gia công thô trước gia công tinh,… Trong thứ tự logic đó, các chuyên biệt tiếp theo về thứ tự chuyển động dụng cụ cắt riêng rẽ cần được xác định cho từng dao cắt.

Phương pháp cơ bản để xác định chuỗi thứ tự gia công là đáh giá các nguyên công liên quan. Nói chung, chương trình cần được lập kế hoạch theo cách thức dụng cụ cắt, sau khi đã chọn, cần thực hiện sự cắt gọt ở mức cao nhất có thể trước khi thay dao khác. Trên hầu hết các máy CNC, thời gian cần thiết để định vị dao cắt thường ngắn hơn thời gian thay dao. Khảo sát thứ hai là khả năng lập trình các bước gia công thô trước, tiếp theo là gia công bán tinh, cuối cùng là gia công tinh. Điều đó có thể làm tăng thêm số lần thay dao, nhưng cho phép giảm số lần dịch chuyển phôi trong đồ gá hoặc định vị trong khi gia công. Yếu tố quan trọng là định vị hiện hành của dao khi hoàn tất một nguyên công. Ví dụ, khi khoan các lỗ theo thứ tự 1 -2 – 3 – 4, dao cắt kế tiếp (chẳng hạn doa, chuốt, cắt ren, …) nên được lập trình theo thứ tự4-3-2-lđể giảm các chuyển động dao (Hình 5.4).

T01 = Khoan định vị T02 = Khoan T03 = Tarô
LỖ 1 Lỗ 4 LỖ 1
Lỗ 2 Lỗ 3 Lỗ 2
Lỗ 3 Lỗ 2 Lỗ 3
Lỗ 4 LỖ 1 Lỗ 4

 

Hình 5.4. Thứ tự gia công (lấy dấu tâm, khoan, cắt ren)

5.5

Hình 5.5. Quỹ đạo chạy dao theo biên dạng (tiện hoặc phay)

Thứ tự gia công này có thể thay đổi sau khi chọn các dụng cụ cắt và phương pháp gá lắp. Thứ tự ngược có thể không thích hợp trong các chương .trình con.

Quy hoạch lập trình không phải là sự thực thi độc lập các bước riêng rẽ, ngược lại chúng liên hệ chặt chẽ với nhau theo thứ tự logic để đạt đến mục đích xác định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.