Chức năng của Sentrol Proview


 1 Bộ điều khiển:
 Biên dịch ngôn ngữ mã NC và cung cấp tức thời các lệnh cho các máy cơ khí.
Cung cấp một bảng điều khiển giống như tại các máy CNC thật.
 Có thể lập trình một qui trình gia công theo mã G-code và cho phép chạy thử.
 Cho phép chuyển đổi được tốc độ của các trục chính trên máy.
Chạy mô phỏng:
 Thể hiện mô hình 3 chiều giống như hoạt động của máy CNC thật như chế độ cắt, thay dao … theo chương trình đã được lập của các sinh viên.
Cho phép thay đổi kích thước máy, thay đổi kích thước phôi, thay đổi thông số kỹ thuật của dao cắt. 
 
Màn hình thể hiện thư viện dao cắt dao cắt:
 Có thể thay đổi tầm nhìn như phóng to, thu nhỏ.
 Chức năng báo lổi (Alarm) khi quá trình gia công gặp trục trặc như khi bị va chạm dao cắt, quá tải, dao cắt vược quá vùng hoạt động đã qui định trước …
 Thể hiện đường cắt và đường pháp tuyến của quá trình gia công.
 3 Chức năng kiểm tra:
 Chỉ ra giá trị các tọa độ và giá trị bán kính R của chi tiết.
 Cho phép nhìn vật thể gia công ở nhiều gốc độ khác nhau.
 Hiển thị kích thước, giúp cho giáo viên có thể kiểm tra qui trình cắt của các sinh viên một các dễ dàng. 
 Chức năng in nhanh và kiểm tra kết quả đạt được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.