Chu trình tiện thô dọc trục– G71(Rough Turning Cycle)

 

Công dụng: Dùng để hớt bỏ vật liệu (stock removal) trên các trục nhằm đạt được kích thước gần giống với chi tiết gia công để chuẩn bị cho chu trình gia công tinh tiếp theo. Khi dùng G71, dao cắt sẽ thực hiện các đường chạy dao liên tiếp nhau theo phương dọc trục cho đến khi đạtđược kích thước mong

wdqw

 

Tùy theo hệ điều khiển mà G71 có cú pháp khác nhau.

•  Với hệ điều khiển Fanuc: 10T/11T/15T

Câu lệnh:  G71 Pp Qq Uu Ww Dd Ff Ss;

•  Với hệ điều khiển OT/16T/17T/18T/20T/21T

                             G71 Ud Rr;

                              G71 Pp Qq Uu Ww Ff Ss;

Ff – lượng chạy dao thô (Roughing feedrate)

Ww – lượng dư gia công tinh theo phương z (Z-axis finish stock)

Uu – lượng dư gia công tinh theo phương x, tính theo đường kính (X-axis finish stock)

Ud – chiều sâu mỗi bước cắt thô (Depth of cut)

D: chiều sâu mỗi bước cắt thô (depth of cut, không dùng dấu thập phân)

Qq –Số thứ tự câu lệnh kết thúc (Sequence number ofcycle ending block)

Pp – Số thứ tự câu lệnh bắt đầu (Sequence number ofcycle starting block)

Rr -Retraction amount (lượng rút dao)
[adrotate banner=”2″]

Ui –Distance of retraction in the X direction (khoảng rút dao theo x)

Wk -Distance of retraction in the Z direction (khoảng rút dao theo z)

Lưu ý:Tùy thuộc vào điểm đầu chu trình và điểm P màta có thể tiện được trụ ngoài hoặc trong.

One comment

  1. Đỗ văn hùng

    Giải thích cấu trúc lệnh cắt rãnh g75 cho mình với

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.