Chu trình tiện Ren hỗn hợp – G76

    Công dụng:

–  Dùng thực hiện nhiều lần chạy dao liên tiếp nhau đểtiện ren.

 

– Với hệ điều khiển 10T/11T/15T

G76 X. (U) Z..(W) I .. K.. D ..F.. A..P..;

I: độ côn (tính theo bán kính).

K: chiều sâu ren (tính theo bán kính)

D: chiều sâu bước cắt đầu tiên

A: góc ren (ren hệ Mét A60)

P: Cách ăn dao (mặc định P1): có giá trị như sau:

1: tiến dao nghiêng diện tích cắt các lần bằng nhau(one edge cutting equal amount).

3: tiến dao nghiêng chiều sâu cắt các lần bằng nhau(one edge cutting equal depth).

2: tiến dao 2 phương diện tích cắt các lần bằng nhau (two edge cutting equal amount).

4: tiến dao 2 phương chiều sâu cắt các lần bằng nhau (two edge cutting equal amount)

s

Một số hệ điều hành không dùng từ lệnh P để xác định cách tiến dao màcài  đặt  trực  tiếp  cho  bộ  điều  khiển  máy.  Thông  thường  ta  dùng  phươngpháp tiến dao nghiêng và chiều sâu bước cắt đầu tiên được tính như sau.

– Với hệ điều khiển OT/16T/17T/18T/20T/21T

                        G76 PxxxxxxQqRr;

                        G76 X..(U) Z..(W) P..Q.. R.. F..;

P: xxxxxx Gồm 6 chữ số

–  2 số đầu là số lần gia công tinh

–  2 số tiếp là số Ren rút dao từ từ ở cuối đường ren

–  2 số cuối là góc ren

   Qq: chiều sâu cắt nhỏ nhất (ko có dấu thập phân)

    Rr: luợng dư gia công tinh.

    R: chênh lệch bán kính (dùng khi tiện Ren côn).

     P : Chiều cao ren.

    Q: chiều sâu bước cắt dầu tiên.

Lưu ý:

Tương tự G92, ta có thể dùng M23 để khởi động chế độ rút dao từ từ,  huỹ bỏ M23 bằng M24.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.