CHIỀU QUAY TRỤC CHÍNH

Các thuật ngữ phải và trái, lên và xuống, thuận và ngược chiều kim đồng hồ đều được so sánh với quy chiếu cho trước. Để quy định sự quay trục chính là thuận (CW) và ngược (CCW) chiều kim đồng hồ, cần thiết lập phương pháp quy chiếu tiêu chuẩn, trong trường hợp này được gọi là điểm quy chiếu (điểm chuẩn).

Chiều quay trục chính luôn luôn liên quan đến điểm quy chiếu được thiết lập từ phía trục chính của máy. Phần của máy chứa trục chính, được gọi là đầu máy. Quan sát từ vùng đầu máy theo chiều dọc theo đường tâm trục chính hướng về mặt cuối trục chính, thiết lập điểm quy chiếu để xác định chiều quay cw và ccw của trục chính. Đôi với khoan CNC, máy phay và trung tâm gia công CNC, điểm quy chiếu này khá đơn giản. Đốì với máy tiện cũng áp dụng các nguyên tắc tương tự.

Chiều phay

Sẽ không thực tế nếu nhìn xuống theo đường tâm trục chính, hướng vuông góc đến chi tiết gia công. Điểm quy chiếu tiêu chuẩn là từ

Phương pháp thứ nhất thiết lập điểm quy chiếu bắt đầu ở vùng đầu máy tiện. Từ vị trí này, chiếu đến ụ động, các chiều thuận (CW) và ngược (CCW) sẽ được thiết lập một cách chính

Phương pháp thứ hai thiết lập điểm quy chiếu bắt đầu từ vùng ụ động, hướng đến mâm cặp, đây là phương pháp sai.

Bạn hãy so sánh hai minh họa — Hình 11.3 biểu thị điểm chiếu từ đầu máy (mâm cặp), Hình 11.4 biểu thị điểm chiếu từ ụ động, các mũi tên phải đảo chiều.

vị trí người vận hành quay mặt về phía máy phay đứng. Dựa trên điểm quy chiếu này, có thể dễ dàng xác định sự quay trục chính thuận và ngược chiều kim đồng hồ (Hình 11.1).

Chiểu tiện

Phương pháp xác định chiều tiện cũng tương tự chiều phay. Người vận hành quay về phía máy tiện, bên trái là đầu máy, bên phải là ụ động.

11.2

Hình 11.2 minh họa chiều quay trục chính trên máy tiện CNC.

Tuy các mô tả cw và ccw trong minh họa trên Hình 11.2 là ngược với chiều các mũi tên, nhưng chúng là đúng. Lý do là’có hai điểm quy chiếu khả dĩ và đều dùng đường tâm trục chính làm trục chiếu. Chỉ một trong hai điểm chiếu này phù hợp với định nghĩa tiêu chuẩn và điểm đó là đúng. Định nghĩa chiều quay trục chính trên máy tiện là hoàn toàn như trên trung tâm gia công.

Đầu máy tiện

 

 

11.1

Hình 11.3. Chiều quay trục chính nhìn từ đầu mâm cặp.

 

11.3 11.4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.