Chế độ z Axis Neglect

Công cụ tiếp theo rất hữu dụng để kiếm tra các chương trình trên trung tàm gia còng CNC (không phải máy tiện) là công tắc hai trạng thái trên báng vận hành có tên là z Axis Neglect hoặc z Axis Ignore. Khi kích hoạt công tắc này, chuyển động bất kỳ được dùng để gia công biên dạng của chi tiết, sẽ vô nghĩa khi tạm thời dừng chuyển động của một trong các trục này. Bàng cách tạm thời bỏ qua trục z, người vận hành CNC có thể tập trung vào sự minh chứng độ chính xác của biên dạng chi tiêt mà không cần quan tâm đến chiều sâu. Phương pháp kiểm Ira chương trình này phái được thực hiện mà khồng lắp chi tiết gia công (và không có chất làm nguội), ở đáy cần rất cẩn thận. Điều quan trọng là kích hoạt hoặc ngắt công tấc này vào dứng thời điếm. Nêu chuyển động trục z bị bỏ qua trước khi nhấn phím Cycle Start, mọi lệnh trục z kê tiêp đều bị bỏ qua. Nếu chuyển động trục z được -kích hoạt hoặc ngắt trong khi thực thi chương trình, vị trí trục z có thế sè mất chính xác.

Công tắc z axis neglect có thể được sử dụng trong cả hai chê độ tự động và bằng tay. Bạn chi cần bảo đảm chuyển động dọc theo trục z trơ lại trạng thái kích hoạt, sau khi hoàn tất sự kiểm tra chương trình. Một sò” máy CNC đòi hỏi cài đặt lại các xác lập vị trí trục z.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.