Chế độ cắt 5 trục (5-Axis) trên Cam Tool

Cung cấp chế độ gia công 5 trục giống như các thao tác cắt 3 trục.

Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Trung tâm gia công 5 trục mà không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt cho gia công 5 trục.

 gia công 5 trục của chúng tôi nhằm mục đích thực hiện gia công các bề mặt chất lượng cao bằng cách kiểm soát các trục quay trơn tru với sự thay đổi tối thiểu các trục nghiêng. Trong gia công 5 trục đồng thời của chúng tôi, kiểu cắt 3 trục được chuyển đổi thành đường chạy dao 5 trục đồng thời bởi một “chức năng chuyển đổi 5 trục”. Đây là một cơ chế gắn dữ liệu vector cho dao cụ mà không thay đổi các locus cắt. Phương pháp này không còn là một gánh nặng cho các nhà làm chương trình CAM, và nó có thể tạo ra con

3 2

Kiểu cắt 5-trục lặp

Tạo ra đường cắt 5 trục đồng thời, bằng cách thêm các thông tin về hướng dao cụ dựa trên các đường chạy dao 3 trục. Trong chuyển đổi đường dẫn dao cụ, “làm mịn, kiểm soát” (Youtube) điều chỉnh độ nghiêng trục và trục quay để làm cho máy chạy trơn tru hơn. Nó cũng có thể có độ nghiêng dao cụ từ từ trước khi các điểm nơi có những thay đổi hướng dao cụ nhanh chóng. Các chức năng cung cấp các bề mặt đã hoàn thành có chất lượng cao.

Kiểu cắt 5 trục đồng trục

  • – Swarf Cutting
  • – Z-level Undercut Finishing
  • – Undercut Curve Control Along Surface
  • – Undercut Re-machining
  • – Base Surface Rough Cutting
  • – Base Surface Side Finishing
  • – Base Surface Bottom Finishing
1

Chế độ gia công bề mặt cơ sở

“Chế độ bề mặt cơ sở” trong gia công 5 trục trên Version8.1 là chế độ cắt mới để tạo ra đường chạy dao trên bề mặt cơ sở quy định. Nó đạt được chất lượng bề mặt bởi việc tính toán bề mặt đặc trưng của CAM-TOOL. Nó có thể loại bỏ lại đáng kể đường chạy dao thừa, vì vậy nó cũng sẽ đạt được hiệu quả và hoàn thiện bề mặt, và hơn nữa nó làm giảm thời gian cắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.