Cấu tạo máy gia công 5 trục với bàn xoay kép

Máy gia công với bàn xoay kép dùng gia công 5 trục, cho các chi tiế phức tạp, độ cứng vững vừa phải.

cnc 5 truc ban xoay doi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *