Đột dập

Học CNCKad Bài_34: Mã lệnh chuẩn M

   Mã lệnh chuẩn M Mã lệnh M Giải thích M00 Chưưng trình tạm dừng cho đến khi ấn vào nút bắt đầu chu trình đột “Cycle Start Button”, máy sẽ thực hiện lại . MOI Khi ấn nút “Optional stop Button”, máy sẽ dừng khi chương trình chạy tại …

Xem thêm

Học CNCKad Bài_31: sử dụng máy dột dập CP 1250

SỬ DỤNG MÁY ĐỘT DẬP CP 1250 CẢU HÌNH VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT ĐIỀU KHIỂN  Thông tin chung về toàn bộ hệ thống 1. Thông số và chức năng của CP 1250 Loại CP1250 Tải trọng đột (tấn). 20 Chiều dài chuyển động theo trục X (mm). 1250T10 Chiều dài …

Xem thêm

Học CNCKad Bài_29: Mô phỏng và sửa đổi mã NC

1)  Mô phỏng và sửa đổi mã NC Phần này được chia thành hai phần với chương trình chạy mô phóng và SIMW2000. Chương trình mô phỏng là một modul riêng biệt của phần mềm CncKadlOOOvà có thổ được chạy riêng từ chương trình chính. Vì vậy chương trình mô phỏng …

Xem thêm