Uncategorized

CÁC MÁY GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÔN

Chương IV. CÁC MÁY GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÔN Bánh răng côn được dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục giao nhau, hoặc chéo nhau, góc giữa hai trục truyền động thường là 900. Về phương diện lí thuyết, biên dạng răng của bánh răng côn là đường thân …

Xem thêm

Điều chỉnh động học máy 525

Điều chỉnh động học máy 525 Máy 525 do Liên Xô chế tạo, là máy phay bánh răng côn răng cong, dạng cung tròn theo phương pháp bao hình, bán tự động. Máy có khả năng gia công bánh răng côn có mmax=12 ; Dmax= 500. Máy sử dụng dao …

Xem thêm

Điều chỉnh động học máy 5A26

Máy 5A26 do Liên Xô chế tạo, là máy bào bánh răng côn răng thẳng theo phương pháp bao hình, bán tự động. Máy có khả năng gia công bánh răng côn có mmax=12 ; Dmax= 400. Máy sử dụng dao bào có profine dạng thanh răng sinh. bào răng …

Xem thêm

ĐỊNH VỊ VÀ ĐỒ ĐỊNH VỊ

1 Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị. Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị. 2 Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng. Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng.  

Xem thêm

Các máy gia công bánh răng khác

Máy phay then hoa Máy được dùng gia công trục then hoa bằng phương pháp bao hình trên cơ sở nhắc lại ăn khớp trục vít (dao phay trục vít) với trục then hoa, biên dạng răng dao được tạo hình theo biên dạng đối tiếp với then hoa. Sơ …

Xem thêm