Vận hành CNC

Hướng dẫn sử dụng máy Cắt CNC

Hướng dẫn sử dụng máy Cắt CNC Máy cắt CNC chúng ta thường gặp là loại máy cắt 2D, cắt theo biên dạng, với trục Z cố định (cố định khi di chuyển, bạn vẫn thay đổi vị trí được). Có thể thấy nhiều nhất là các máy cắt laser quảng …

Xem thêm