Lập trình CNC

Chu trình gia công thô trên Powermill 2018

Chu trình Model Area Clearance với bộ Style gia công thô như Offset all được dùng để loại bỏ nhanh chóng phần lớn vật liệu thừ trên mô hình. Thao tác này xóa vùng với các biên dạng được tạo ra bằng cách xê dịch liên tục biên dạng ban …

Xem thêm

Lập trình tiện trên Mastercam v9-X_Bài 4: Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công tiện -lệnh GROOVE

LỆNH GROOVE: Ý NGHĨA: Tiện rãnh. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths —> Groove Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ G GIẢI THÍCH: 1/ Xuất hiện bảng thoại: Groove Definition: xác định rãnh cần tiện: 1 point : rãnh cắt được xác định bằng toạ độ …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 11:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh BACKPLOT (kiểm tra thao tác gia công)

LỆNH BACKPLOT: Ý NGHĨA: Kiểm tra thao tác gia công. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu -> NC utils-> Backplot Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ B Xuất hiện lựa chọn: GIẢI THÍCH: Step: kiểm tra theo từng bước Run:chạy tự động đến hết tất cả các thao tác …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh VERIFY

LỆNH VERIFY: Ý NGHĨA: Kiểm tra thao tác gia công dạng 3D. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> NC utils —> Verify Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ V Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: Thiết lập cấu hình: Stock: hiển thị phôi Shape: dạng phôi Boundaries : …

Xem thêm