Phụ tùng CNC

CỔ HÚT BỤI

   Cổ Hút Bụi: 350,000/cái (Spidle 800W) Cổ Hút Bụi: 400,000/cái (Spidle 1,5KW và 2,2KW)                                                    

Xem thêm

MÁY CNC

Máy CNC 3Wind1325 – 4: 150,000,000 CNC Wind6090-2: 65,000,000 CNC Wind6090-1: 60,000,000   MÁY CNC   Máy CNC: 330.000.000  

Xem thêm

MÁY LAZER 6040

Máy lazer 6040: 30,000,000 (40W)                                                 Máy lazer 6040: 33,000,000 (50W)                                                 Máy Lase 6040 : 36,500,000 (60W)

Xem thêm