Máy mài

Máy Mài Dao – 101A

ID#: ANBD-041-02-01   Nước sản xuất: Japan Tốc độ đá mài (max): 2850 rpm Công suất động cơ trục chính: 0.25 kW Trọng lượng máy: 0.15 ton Kích thước (DxRxC): 0.7×0.6×1.1 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Xem thêm

Surface Grinding Machine – WASINO

ID#: ANBE-020-02 Model: SG-45F-II Năm: 1992 Giá bán : 48.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 350×125 mm Hành trình X: 550 mm Hành trình Y: 350 mm Hành trình Z: 150 mm Đường kính đá mài: 205 mm Tốc độ đá mài (max): 2850 rpm Trọng lượng máy: 1 ton Kích thước (DxRxC): 1.3×1.4×1.8 m Công ty Cổ …

Xem thêm

Gear Grinding Machine – MAAG

ID#: ANBE-042-01 Model: T-27 (HSS30BC) Năm: 1967 Giá bán : 280.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Đường kính đá mài: 220 mm Trọng lượng máy: 7 ton Kích thước (DxRxC): 3.1×1.9×2.1 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Xem thêm

Máy Mài – TOSHIBA

ID#: ANBE-052-01 Model: KRT-16B Năm: 1990 Giá bán : 1,450.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: D1600 mm Tốc độ xoay của bàn: 20 rpm Đường kính đá mài: 910 mm Tốc độ đá mài (max): 490 rpm Công suất động cơ trục chính: 75 kW Trọng lượng máy: 14.5 ton Kích thước (DxRxC): 5.1×2.3×2.8 m Công ty …

Xem thêm

Cylindrical Grinding Machine – MARUEI

ID#: ANBE-053-07 Model: WG-150P Năm: 2000 Giá bán : 120.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Chiều dài mài: 150 mm Đường kính đá mài: 205 mm Chiều cao tâm: 80 mm Tốc độ đá mài (max): 3100 rpm Công suất động cơ trục chính: 0.75 kW Trọng lượng máy: 1 ton Kích thước (DxRxC): 1.6×1.5×1.8 m Công ty Cổ phần …

Xem thêm

Máy Mài Phẳng – NICCO

ID#: ANBC-054-10 Model: NSG-550B Năm: 1971 Giá bán : 27.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 380×110 mm Hành trình X: 560 mm Hành trình Y: 150 mm Hành trình Z: 200 mm Đường kính đá mài: 180 mm Tốc độ đá mài (max): 2940 rpm Công suất động cơ trục chính: 0.75 kW Trọng lượng máy: 0.5 ton …

Xem thêm

Máy Mài Tròn – TSUGAMI 1961

ID#: ANBD-041-01 Model: T-CGD 150 Năm: 1961 Giá bán : 25.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Chiều dài mài: 200 mm Đường kính đá mài: 100 mm Chiều cao tâm: 90 mm Tốc độ đá mài (max): 2400 rpm Trọng lượng máy: 0.5 ton Kích thước (DxRxC): 0.8×0.8×1.7 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị …

Xem thêm

External Grinder Machine – KONDO

ID#: ANBE-015-03 Model: UGK-750H Năm: 1985 Giá bán: 170.00 Triệu Giá KM: 160.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Chiều dài mài: 750 mm Đường kính đá mài: 405 mm Chiều cao tâm: 290 mm Tốc độ đá mài (max): 1600 rpm Công suất động cơ trục chính: 3.7 kW Trọng lượng máy: 3.5 ton Kích thước (DxRxC): 3.7×1.8×1.5 m Công ty …

Xem thêm

Máy Mài Lưỡi Khoan – OSG

ID#: ANBC-027-02 Model: XDG-12 Năm: 2006 Giá bán: 19.90 Triệu Giá KM: 18.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Tốc độ đá mài (max): 3000 rpm Khả năng gia công tối đa: Φ3-Φ12 mm Trọng lượng máy: 0.1 ton Kích thước (DxRxC): 0.5×0.4×0.5 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: +84 8 37408600 …

Xem thêm

Máy Mài Xoa – NISSIN 1966

ID#: ANBC-049-03 Model: VNG500D Năm: 1966 Giá bán: 98.00 Triệu Giá KM: 80.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: Φ500 mm Tốc độ xoay của bàn: 7-28 rpm Hành trình X: 700 mm Hành trình Z: 300 mm Đường kính đá mài: 300 mm Tốc độ đá mài (max): 1430 rpm Công suất động cơ trục chính: 5.5 kW …

Xem thêm