Máy mài

Máy mài_Máy mài tròn trong

Máy mài tròn trong là loại máy dùng để mài tinh lỗ có dạng trụ hoặc côn, đôi khi cũng dùng để mài mặt đầu. Đường kính lớn nhất của lỗ có thể gia công trên máy tử ϕ 25-800 mm, với độ nhãn bề mặt đến Rz=1.6. Tùy thuộc …

Xem thêm

Máy mài_Máy mài tròn ngoài

Máy mài tròn ngoài a, Các chuyển động cơ bản Máy mài tròn ngoài có các chuyển động chạy dao là: chuyển động chạy dao vòng, chạy dao dọc và chạy dao ngang. Chuyển động chạy dao vòng v1(m/ph) là chuyển động quay vòng của chi tiết. Chuyển động chạy …

Xem thêm

Máy Mài Dao – 101A

ID#: ANBD-041-02-01   Nước sản xuất: Japan Tốc độ đá mài (max): 2850 rpm Công suất động cơ trục chính: 0.25 kW Trọng lượng máy: 0.15 ton Kích thước (DxRxC): 0.7×0.6×1.1 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Xem thêm

Surface Grinding Machine – WASINO

ID#: ANBE-020-02 Model: SG-45F-II Năm: 1992 Giá bán : 48.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 350×125 mm Hành trình X: 550 mm Hành trình Y: 350 mm Hành trình Z: 150 mm Đường kính đá mài: 205 mm Tốc độ đá mài (max): 2850 rpm Trọng lượng máy: 1 ton Kích thước (DxRxC): 1.3×1.4×1.8 m Công ty Cổ …

Xem thêm

Gear Grinding Machine – MAAG

ID#: ANBE-042-01 Model: T-27 (HSS30BC) Năm: 1967 Giá bán : 280.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Đường kính đá mài: 220 mm Trọng lượng máy: 7 ton Kích thước (DxRxC): 3.1×1.9×2.1 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Xem thêm

Máy Mài – TOSHIBA

ID#: ANBE-052-01 Model: KRT-16B Năm: 1990 Giá bán : 1,450.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: D1600 mm Tốc độ xoay của bàn: 20 rpm Đường kính đá mài: 910 mm Tốc độ đá mài (max): 490 rpm Công suất động cơ trục chính: 75 kW Trọng lượng máy: 14.5 ton Kích thước (DxRxC): 5.1×2.3×2.8 m Công ty …

Xem thêm

Cylindrical Grinding Machine – MARUEI

ID#: ANBE-053-07 Model: WG-150P Năm: 2000 Giá bán : 120.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Chiều dài mài: 150 mm Đường kính đá mài: 205 mm Chiều cao tâm: 80 mm Tốc độ đá mài (max): 3100 rpm Công suất động cơ trục chính: 0.75 kW Trọng lượng máy: 1 ton Kích thước (DxRxC): 1.6×1.5×1.8 m Công ty Cổ phần …

Xem thêm

Máy Mài Phẳng – NICCO

ID#: ANBC-054-10 Model: NSG-550B Năm: 1971 Giá bán : 27.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 380×110 mm Hành trình X: 560 mm Hành trình Y: 150 mm Hành trình Z: 200 mm Đường kính đá mài: 180 mm Tốc độ đá mài (max): 2940 rpm Công suất động cơ trục chính: 0.75 kW Trọng lượng máy: 0.5 ton …

Xem thêm

Máy Mài Tròn – TSUGAMI 1961

ID#: ANBD-041-01 Model: T-CGD 150 Năm: 1961 Giá bán : 25.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Chiều dài mài: 200 mm Đường kính đá mài: 100 mm Chiều cao tâm: 90 mm Tốc độ đá mài (max): 2400 rpm Trọng lượng máy: 0.5 ton Kích thước (DxRxC): 0.8×0.8×1.7 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị …

Xem thêm

External Grinder Machine – KONDO

ID#: ANBE-015-03 Model: UGK-750H Năm: 1985 Giá bán: 170.00 Triệu Giá KM: 160.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Chiều dài mài: 750 mm Đường kính đá mài: 405 mm Chiều cao tâm: 290 mm Tốc độ đá mài (max): 1600 rpm Công suất động cơ trục chính: 3.7 kW Trọng lượng máy: 3.5 ton Kích thước (DxRxC): 3.7×1.8×1.5 m Công ty …

Xem thêm