Máy cơ

Máy Phay Giường – KINOSHITA

ID#: HT-73-01 Model: FD-9   Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 15000×2300 mm Khoảng cách giữa 2 trụ: 2570 mm Hành trình X: 15000 mm Hành trình Y: 2500 mm Hành trình Z: 1500 mm Tốc độ trục chính: 48-460 rpm Loại đầu dao: NT50 Chức năng bào: Yes Công suất động cơ trục chính: 56 kW Trọng lượng …

Xem thêm

Máy Phay – TAKEDA 1986

ID#: ANBE-0913-02 Model: TK-US3N Năm: 1986 Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 1600×400 mm Hành trình X: 1000 mm Hành trình Y: 480 mm Hành trình Z: 480 mm Tốc độ trục chính: 1350 rpm Loại đầu dao: NT50 Công suất động cơ: 7.5 kW Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: …

Xem thêm

Máy Phay – SAKAZAKI

ID#: AKBE-002-03 Model: SP-V28N Giá bán : 10.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 305×580 mm Hành trình X: 400 mm Hành trình Y: 230 mm Hành trình Z: 350 mm Công suất động cơ: 0.4 kW Trọng lượng máy: 0.3 ton Kích thước (DxRxC): 1.5×0.8×1.4 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T …

Xem thêm

Máy Phay – SAKAZAKI 1979

ID#: AKBE-002-04 Năm: 1979 Giá bán : 8.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 305×580 mm Hành trình X: 400 mm Hành trình Y: 230 mm Hành trình Z: 350 mm Công suất động cơ: 0.4 kW Trọng lượng máy: 0.3 ton Kích thước (DxRxC): 1.5×0.8×1.4 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T …

Xem thêm

Máy Phay – MAKINO 1975

ID#: ANBE-037-01 Model: Kj Năm: 1975 Giá bán : 75.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Kích thước bàn: 1100×250 mm Hành trình X: 550 mm Hành trình Y: 250 mm Hành trình Z: 300 mm Tốc độ trục chính: 20~4000 rpm Loại đầu dao: NT40 Tự động chạy bàn: No Công suất động cơ trục chính: 0.75 kW Trọng lượng máy: 1.5 …

Xem thêm

Gear Generating Machine – TSUNA SHIMA 1970

ID#: ANBE-036-04 Model: BGS-8 M/C Năm: 1970 Giá bán : 80.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Công suất động cơ: 0.4 kW Trọng lượng máy: 1 ton Kích thước (DxRxC): 0.9×1.2×1.5 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Xem thêm

Gear Generating Machine – TSUNA SHIMA 1986

ID#: ANBE-036-05 Model: BGS-8 M/C Năm: 1968 Giá bán : 80.00 Triệu Nước sản xuất: Japan Trọng lượng máy: 1 ton Kích thước (DxRxC): 0.9×1.2×1.5 m Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T Tel: +84 8 37408600 – 37408101 Fax: +84 8 37408844

Xem thêm