Dụng cụ cắt

4.6 Hiện Tượng Rung Khi Cắt

Rung động khi cắt ảnh hưởng trực tiếp đến nhấp nhô bc mặt và tuổi bền của dụng cụ cắt. Rung động cũng ảnh hưởng đến năng suất quá trình gia công. Rung động trong quá trình cắt gồm hai loại: rung động cưỡng bức và tự rung. *   Rung …

Xem thêm

SPINDLE

  Spindle 0,8 KW: 2,500,000/cái (Ф65x158mm) Spindle 0,8 KW(195mm): 2,900,000/cái(Ф65×195)   Spindle 1.5 KW: 2,600,000/cái (Ф80×188) Spindle 1.5 KW: 3,600,000/cái  dài 195mm, ER = 11, 4 vòng bi Spindle 1.5 KW: 4,000,000/cái  dài 213mm, ER = 16, 4 vòng bi Spindle 2.2 KW: 4,400,000/cái (ĐK=80, Dài=213mm) Spindle 3 KW   : …

Xem thêm

DAO CẮT ALU

Dao cắt ALU Ф3 lưỡi 1.5li: 12,000/cái    Dao cắt ALU Ф3 lưỡi 2li: 12,000/cái    Dao cắt ALU Ф3 lưỡi  3li: 12,000/cái    Dao cắt ALU Ф3 lưỡi  3li: 18,000/cái                                        …

Xem thêm

DAO PHÁ THÔ ARDEN

Dao phá thô ARDEN Ф6,35-6     (55:20):      70,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф6,35-8     (57:25):       80,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф12,7-8     (70:25):       85,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф12,7-8     (75:30):       90,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф12,7-10  (75:30) :       100,000/cái                                             Dao phá thô ARDEN Ф12,7-12  (90 :50 ):     120,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф12,7-12  …

Xem thêm

DAO QUẢ DỨA

Dao quả dứa 1 li   :      7,000/cái              Dao quả dứa 1.5 li:      8,000/cái              Dao quả dứa 2 li   :     10,000/cái              Dao quả dứa 2 li   :     18,000/cái   (tốt 100%)              Dao quả dứa 3 li   :     20,000/cái              Dao quả dứa 3,175 li:  20,000/cái                  Dao …

Xem thêm

DAO KHẮC ĐÁ

Dao khắc đá gắn hợp kim: 600,000/cái Dao khắc đá không gắn hợp kim: 120,000/cái     Dao khắc đá  6 đầu 90 độ : 300,000/cái Dao khắc đá đầu bằng: 300,000/cái

Xem thêm

DAO CẦU

  Dao cầu cán Ф 3,175 (lưỡi Ф2 dài 25mm) :25,000/cái Dao cầu phi 3,175 dài 17mm :  28,000 đồng Dao cầu phi 4 dài 25mm :  45,000 đồng

Xem thêm

DAO KHẮC TƯỢNG

Dao khắc tượngФ6  55mm: 60,000/cái         Dao khắc tượngФ6  60mm: 70,000/cái         Dao khắc tượngФ6  80mm: 90,000/cái         Dao khắc tượngФ6  100mm: 150,000/cái   Dao khắc tượngФ6  120mm: 165,000/cái   Dao khắc tượngФ8   90mm: 300,000/cái 

Xem thêm

DAO XOẮN 2ME CẮT

Dao xoắn 2ME Ф3,175: 25,000/cái (lưỡi 17) (ĐB) Dao xoắn 2ME Ф3,175: 28,000/cái (lưỡi 22) (ĐB)            Dao xoắn 2ME Ф4: 35,000/cái (lưỡi 25)(ĐB)            Dao xoắn 2ME Ф4: 42,000/cái  (dài 45mm) T            Dao xoắn 2ME Ф6: 62,000/cái (dài 50mm) (ĐB)            Dao xoắn 2ME Ф6: 70,000/cái (dài 50mm) …

Xem thêm