Đồ gá

Đồ gá sử dụng trong lắp ráp

ĐỒ GÁ LẮP RÁP 1. Khái niệm. – Đồ gá lắp ráp là những đồ gá dùng để xác định vị trí và kẹp chặt chi tiết (hoặc sản phẩm) trong quá trình lắp ráp. – Người ta chia đồ gá lắp ráp làm hai loại: đồ gá lắp ráp …

Xem thêm

Các dạng đồ gá thường dùng trong gia công

CÁC CƠ CẤU KHÁC CỦA ĐỒ GÁ GIA CÔNG Ngoài các cơ cấu định vị, kẹp chặt, định tâm, cơ cấu phóng đại lực kẹp, cơ cấu sinh lực…, tuỳ theo loại gia công, đồ gá gia công còn cần các cơ cấu khác như: cơ cấu dẫn hướng, cơ …

Xem thêm

ĐỊNH VỊ VÀ ĐỒ ĐỊNH VỊ

1 Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị. Định nghĩa và yêu cầu đối với đồ định vị. 2 Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng. Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng.  

Xem thêm