Máy Phay CNC

Cách nhập và hiệu chỉnh chương trình trên máy phay Hass

EDIT                   Chọn chế độ soạn thảo     Hình 2.22 Chế độ soạn thảo của máy   INSERT              Chèn dữ liệu vào bộ nhớ đệm đầu sau khi con trỏ hiện hành định vị. Ngoài ra thường để sao chép cá khối lệnh trong chương trình. ALTER               Thay đổi mục …

Xem thêm

Các thiết lập trên máy phay Hass

POSIT                 Hiển thị vị trí các trục của máy. Ấn PAGE UP và PAGE DOWN sẽ chỉ cho người điều khiển , máy, công việc và khoảng cách tới các khổ trong khổ chữ lớn. Hình 2.14 Thông số vị trí các trục OFSET                Hiển thị chiều dài dụng cụ, …

Xem thêm

Điều khiển chế độ chạy trên máy phay Hass

HANDLE            Cho phép núm điều chỉnh được sử dụng để điều khiển tốc CONTROL         độ ăn dao trong phạm vi ±1% (từ 0 đến 999%). FEEDRATE Hình 2.11 Các phím OVERRIDES -10                                     Giảm tốc độ ăn dao hiện thời xuống 10% (từ 10 đến 200%)      100%                        …

Xem thêm

Các phím chức năng máy phay Hass

Hình 2.5  Bảng điều khiển máy Hass     Bàn phím bảng điều khiển được chia thành 9 vùng riêng  biệt :   Các phím RESET:                             3 phím Các phím FUNTION:              8 phím Các phím JOB:                                 15 phím Các phím OVERRIDE:  16 phím Các phím DISPAY:                 8 …

Xem thêm

Máy phay HAAS MINI dùng cho giảng dạy

Hình 2.1  Trung tâm gia công Haas Mini Mill            2.1 Thông số kỹ thuật của máy   Kích thước máy: Hình 2.2  Kích thước khuôn khổ của máy Haas A – Chiều rộng lớn nhất ( khi cửa mở): 1981 mm B – Chiều rộng …

Xem thêm