Công nghệ CNC

Những phương pháp lập trình

Chương trình CNC được tạo ra một cách thủ công hoặc với hỗ trợ của máy tính. Trong lập trình với sự hỗ trợ của máy tính thì biên dạng được xây dựng từng bước từ mỗi phần tử của biên dạng (đường thẳng, vòng tròn…) (Hình 2). Việc tính …

Xem thêm

Lập trình cho máy phay-NC

Thay đổi dụng cụ và hiệu chỉnh : Việc thay đổi dụng cụ ở máy phay được thực hiện bằng tay hoặc ở máy với ổ chứa dụng cụ nhờ sự trợ giúp của bộ thay đổi dụng cụ. Để cạnh cắt của dụng cụ đạt đến điểm đích đã …

Xem thêm

Chu trình và chương trình con

Để làm đơn giản việc lập trình, người ta sử dụng những chu trình và chương trình con. Chu trình gia công : Những chuỗi gồm những bước gia công đơn lẻ thường hay xuất hiện, thí dụ như công đoạn khoan, được các nhà sản xuất hệ điều khiển …

Xem thêm

Cách tạo chương trình CNC

Hệ điều khiển cần một chương trình để có thể gia công chi tiết trên máy NC. Một chương trình CNC cho chi tiết máy như thế chứa đựng tất cả thông tin cần thiết về lệnh chuyển mạch và đường đi cũng như các lệnh phụ trợ cho việc …

Xem thêm

Hướng dẫn tự lập trình tiện chi tiết

Thí dụ về chương trình tiện Chi tiết tiện trong Hình 1 cần phải được chế tạo trên một máy tiện CNC. Những dụng cụ phải sử dụng (Bảng 1) nằm trong một ổ tích dụng cụ (ổ dao xoay) với bộ phận thay thế dụng cụ tự động tương …

Xem thêm