Cắt Khắc Laser CNC

Cắt khắc các sản phẩm về gỗ áp dụng trong trang trí nội thất

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Gia công cắt và điêu khắc nghệ thuật bằng công nghệ Laser – CNC, Sử dụng các dòng máy Laser và CNC cao cấp

Gia công cắt khắc trên mica từ 2mm- 20mm bằng Laser. bề mặt cắt sáng bóng

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Gia công cắt khắc gỗ MDF 2-5mm bằng Laser

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Gia công cắt vải, con giống các sản phẩm da thuộc….

Cắt khắc Laser trên các sản phẩm phi kim làm quà tặng, trang trí…

Cắt mica dày 10-30mm bằng máy CNC khổ lớn 1,3m x 2,5m

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Cắt gỗ, ván MDF dày từ 10-30mm

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Cắt Alu, form….

Cắt khắc 2D – 3D trên các vật liệu mica và gỗ ….

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Quang cao binh duong  Cắt Khắc Laser CNC Bình Dương, Tư Vấn Thiết Kế Bảng Hiệu Quảng Cáo Bình Dương

Và đặc biệt là cắt khắc được trên kim loại dày, cắt được hết khổ và độ dày tối đa của mica.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.