CAE là gì?

CAE là công nghệ liên quan đến việc sử dụng hệ thống máy tính để phân tích đối tượng hình học CAD, cho phép người thiết kế mô phỏng và nghiên cứu cách ứng xử của sản phẩm từ đó có thể tinh chỉnh và tối ưu hóa sản phẩm. Các công cụ CAE tương đối đa dạng, đáp ứng được cho nhiều nhu cầu phân tích sản phẩm. Ví dụ, các chương trình chuyển động học có thể được sử dụng để xác định các hành trình chuyển động và tốc độ các khâu trong cơ cấu máy. Các chương trình phân tích động học dịch chuyển lớn có thể được dùng để xác định các tải và các dịch chuyển trong một hệ thống lắp ráp phức tạp như trong ô tô..
Trong CAE người ta sử dụng 3 công cụ giải tích chính là phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method – FEM), phuơng pháp sai phân hữu hạn (Finite Difference Method – FDM) và phương pháp phần tử biên (Boundary Element Method- BEM).

[adrotate banner=”2″]

Trong đó có lẽ phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng rộng rãi nhất. CAE được áp dụng trong các lĩnh vực sau:

* Phân tích ứng suất trên các chi tiết và trên các láp ráp bằng cách sử dụng FEM. * Phân tích dòng chảy và truyền nhiệt (CFD).
* Phân tích động học các cơ cấu.
* Mô phỏng các trường hợp cơ khí (MES).
* Mô phỏng các quá trình công nghệ như đúc, dập…
* Tối ưu hóa sản phẩm hoặc quá trình công nghệ.

Một quá trình thiết kế tổng hợp với sự có mặt CAD và CAE cho một đối tượng sản phẩm cụ thể bao gồm các bước sau:

  • Thu thập và xử lý thông tin: Thu thập các thông tin liên quan đến điều kiện thiết kế sản phẩm rồi xử lý, sàng lọc các thông tin, điều kiện ràng liên quan đến sản phẩm thiết kế để tìm ra hướng giải pháp và mục tiêu thiết kế.
  •  Đưa ra ý tưởng thiết kế: Đưa ra ý tưởng gần với cấu tạo của sản phẩm nhất. Thời điểm này người thiết kế chỉ cần vẽ khái quát ý tưởng trên giấy.
  • Chỉnh lý ý tưởng thiết kế: Lập bảng phân tích và cho điểm về các yếu tố cấu thành sản phẩm thiết kế trong các ý tưởng thiết kế như tính năng, phẩm chất, giá thành, tính công nghệ trong kết cấu…

Sau đó lọc ra ý tưởng nào điểm cao nhất thì xử lý trước, cái nào điểm ít hơn thì xử lý sau.

Từ đó có thể dự đoán tìm ra các khuyết điểm của sản phẩm dự định thiết kế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *