CAE dùng trong kĩ thuật

Phân tích, tính toán kỹ thuật với CAE với 3 pha như sau:

* Tiền xử lý: Dùng bộ tiền xử lý để soạn những thông số cần thiết để giải tích, định nghĩa các phần tử hữu hạn trong model và các thông số vùng biên, các thông số môi trường.
* Tiến hành thực hiện các giải pháp để mô phỏng.
* Hậu xử lý: Phân tích hình ảnh hoặc các trị số do kết quả đưa ra từ bộ hậu xử lý. Các lãnh vực ứng dụng của CAE là cơ khí, điện, điện tử, kiến trúc, hóa học…

Tùy theo mỗi ngành mà ứng dụng của CAE và phần mềm chuyên dụng khác nhau.

Sau đây một số phần mềm CAE chuyên dụng cho một số ứng dụng:

* Tính toán phân tích kết cấu: MSC.Nastran, ANSYS, ABAQUS, Amps, Mpact, CATIA Analysis, MSC.SIMDESIGNER, NX, ADVC.

* Tính toán phân tích ứng lực: MSC.SIMDESIGNER, MSC.Fatigue, ANSYS, CATIA Analysis, Amps, Abaqus.

* Tính toán phân tích dao động, chấn động: Abaqus, ANSYS, MSC. Nastran, CATIA Analysis, NX. * Tính toán phân tích xung kích, va đập: Pam-Crash, LS-DYNA, ABAQUS, RADIOSS, Amps.

* Tính toán phân tích dòng chảy: FLUENT, FLOW-3D, FloWizard, STRAEM, PHOENICS, Pam-Flow, DYNAFLOW, ANSYS CFX, NX.

* Tính toán phân tích điện từ trường: PHOTO-Series, MagNet6, JMAG-Studio, Pam-Cem, ANSYS. * Tính toán phân tích động học cơ cấu: MSC.ADAMS, LMS Virtual.Lab Motion, LMS DADS, FunctionBay RecurDyn, NX.

Đối với lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu, người ta thường sử dụng các phần mềm sau đây: 3DTIMON, PLANETS, Moldflow, SimpoeMold, ProEngineer (cho khuôn nhựa);

  • Pam-Stamp, JSTAMP-Works, Autoform (cho khuôn dập);
  • MAGMASOFT, Procast, ConiferCast, JSCAST, ADSTEFAN, CAPCAST, Pam-Cast, AnyCAST ; (cho khuôn đúc),
  • ArenaFlow (cho khuôn gỗ tạo hình khuôn cát);
  • MSC.SuperForge, DEFORM, FORGE3 (cho khuôn rèn).

Trong các phần mềm kể trên thì có lẽ các cái tên như ANSYS, CATIA,ProEngineer,  MAGMASOFT, Moldflow, Procast tương đối khá quen thuộc với các kỹ sư Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.