Cách offset khi gia công nhiều trục

offset khi gia cong nhieu truc

 

Tương tự như bù trừ chiều dài dao, máy nhiều trục sử dụng thêm các thành phần để offset như chiều dài gage và khoảng cách tới trục xoay dao như hình. Khoảng cách kiểm soát trục xoay dao được tính bằng tổng khoảng cách offset gage cộng với khoảng cách trục xoay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *