Cách nhập và hiệu chỉnh chương trình trên máy phay Hass

EDIT                   Chọn chế độ soạn thảo

 hchinh 1

 

Hình 2.22 Chế độ soạn thảo của máy

 

INSERT              Chèn dữ liệu vào bộ nhớ đệm đầu sau khi con trỏ hiện hành định vị. Ngoài ra thường để sao chép cá khối lệnh trong chương trình.

ALTER               Thay đổi mục mà con trỏ trên dữ liệu trong bộ nhớ đệm vào. Đặt một chương trình MDI trên danh sách chương trình.

DELETE             Xóa mục mà con trỏ đang ở đó.

UNDO                 Quay ra hoặc trở về trạng thái trước đó, có thể trở lại đến 9 lần soạn thảo trước đó.

MEM                                       Chọn chế độ MEM

 

                    hchinh 2

Hình 2.23 Chế độ MEM

SINGLE                        Chỉ một khối của chương trình đang chạy được chấp hành.

BLOCK

DRY RUN           Được sử dụng để kiểm tra chuyển động của máy thực tế mà không có vật gia công. Các chế độ gia công của chương  trình được thay thế bởi các phím tốc độ ở  hàng núm điều chỉnh.

OPTSTOP           Mở các chế độ dừng lại tùy chọn. Nếu mã M01 bị bắt gặp trong chương trình và OPTSTOP mở, một sự dừng lại được thực hiện. Phụ thuộc vào chức năng trước đó, nó có thể không dừng lại ngay lập tức. Nếu chương trình đã được biên dịch rất nhiều khối trước đó và OPTSTOP được ấn thì M01 gần nhất không thể ra lệnh. (xem lệnh G103) 

MDI/DNC            Chọn chế độ MDI hoặc DNC

                hchinh 3

Hình 2.24 Chế độ MDI VÀ DNC

COOLNT            Đóng và mở nước làm mát. Quay trục chính tới một vị trí.

ORIENT              xác định và sau đó khóa trục chính.

SPINDLE            Có thể được sử dụng trong thời gian cài đặt để chia ra các phần.

ACT FWD           Quay mâm cặp dụng cụ đến dụng cụ tiếp theo.

ACT REV           Quay mâm cặp dụng cụ trở lại dụng cụ trước đó.

 

HANDLE JOG   Chọn chế độ điều chỉnh bằng tay

 hchinh 4

Hình 2.25 Chế độ điều chỉnh bằng tay

 

.0001,.1                0.0001inch hoặc 0.001mm cho mỗi mức chia trên núm điều chỉnh, cho chạy không tải 0.1inch/phút.

.001,1.                  0.001inch hoặc 0.01 mm cho mỗi mức chia trên núm điều chỉnh, cho chạy không tải 1inch/phút.

.01,10.                  0.01inch hoặc 0.1 mm cho mỗi mức chia trên núm điều chỉnh, cho chạy không tải 10 inch/phút.

.1,100.                  0.1inch hoặc 1 mm cho mỗi mức chia trên núm điều chỉnh, cho chạy không tải 100 inch/phút.

 

 

hchinh 5

 

ZERO RET                  Chọn chế độ quy không

Hình 2.26 Chế độ gốc chuẩn

 

ALLAXES          Tìmkiếm tất cả các vị trí không của các trục.

ORIGIN                      Hiển thị các điểm gốc khác nhau và bộ đếm giờ.

SINGLAXIS        Tìm kiếm điểm không của máy trên trục mà được chỉ  rõ trên bộ nhớ đệm đầu vào.

Đưa tất cả các trục trở về không trong chuyển động nhanh. Không tìm kiếm.

HOME G28       Một trong các trục X, Y, Z, hoặc B có thể quay về không độc lập. Người điêu khiển nhập X, Y, Z, hoặc B sau đó ấn phím G28.

Ấn phím HOME G28 mà không nhập ký tự của một trục thì sẽ quy không tất cả các trục.

Nếu trục được lựa chọn bị vô hiệu hóa thì thông báo DISABLED AXISsẽ xảy ra.

LISH PROG      Lựa chọn chế độ liệt kê các chương trình và hiển thị một danh sách các chương trình trong hệ điều khiển.

hchinh 6

        Hình 2.27 Danh sách chương trình

 

SELECT PROGTạo cho chương trình hiện hành được chiếu sáng trên danh sách các chương trình. Chương trình hiện hành sẽ có một dấu hoa thị đặt trước nó trong danh sách chương trình.

SEND RS232    Chuyển các chương trình ra qua cổng RS-232. Trừ khi tất cả được chiếu sáng, nhập một tên chương trình hợp lệ trong dạng Onnnnn trước khi ấn RECV RS232. Nếu tất cả được chiếu sáng, không được nhập tên một chương trình.

ERASE PROG  Xóa chương trình được chiếu sáng hoặc chương trình được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.