Cách Lắp ráp khuôn

Sau khi làm nguội xong ta lắp các thành phần khuôn lại với nhau, việc lắp ráp cũng khá qua trọng, lắp ráp các thành phần khuôn phải đúng thứ tự các bước và tuân thủ theo chuẩn lắp ráp.

Quy trình lắp ráp khuôn trên:

 

lkhuon 1

Kết quả lắp ráp:

 

lkhuon 2

 

 

 

Quy trình lắp ráp khuôn dưới:

 

 

 

lkhuon 3
[adrotate banner=”2″] Bản vẽ:

lkhuon 4

Lắp bước thứ 1,2,3,4,5 và 6: khuôn cavity, chốt dẩn hướng, lò xo, tấm lói, chốt hồi và các ty lói và tấm kẹp lói:

 

lkhuon 5

 

Lắp bước thứ 7 và 8: lắp gối và tấm kẹp dưới:

lkhuon 6

Lắp bước thứ 9, 10 và 11: lắp cam& insert, tấm giữ xilanh và xilanh:

 

lkhuon 7

 
[adrotate banner=”1″] Lắp bước thứ 12, 13 và 14: lắp cam& insert, tấm giữ xilanh, xilanh còn lại và co nước:

 

lkhuon 8

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *