Cách dừng chương trình bằng tay

Nếu Cần dừng chương trình trong khi đang xử lý, hệ thông điều khiển đưa ra vài phương pháp để thực hiện điều đó, sử dụng hảng vận hành của máy. Các tính năng phố biến của kiểu dừng chương trình này là công tắc hai chiều hoặc nút nhấn, đôi với thao tác single block, feed hold., và emergency stop.

Thao tác single block

Mục đích chung qua chương trình là điều khiển máy công cụ một cách tự động và th(.‘0 chuồi thứ tự trong chế độ liên tục. Chương trình là chuỗi các lệnh được định dạng, được viết theo các dòng mã riêng rẽ, được gọi là bỉock (khôi mả). Block và các khái niệm khối mã sẽ được trình bàv trong các chương kế tiếp. Tất cả các lệnh chương trinh trong một khối được xử lý theo ainglc inslruciion. Hộ thông điều khiển nhận các khôi theo thứ tự, từ trên xuống dưới và theo thứ tự cùa chúng trong chương trình. Nói chung máy CNC chạy theo chè độ liên tục, các block được xứ lý một cách tự động, lần lượt block này đến block kế tiếp. Công tắc Single Black trên bang vận hành được dùng để tạm dừng sự thực thi chương trình. Trong chế độ Single Block, chi thực thi một block chương trình mồi khi nhấn phím Cycle Start. Trên bảng vận hành, chế độ Sỉngle Block có thể được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp với các xác lập khác, giúp cho chương trình chạy nhanh và chính xác hơn.

Feedhold

Feedhold là nút nhấn đặc biệt ở trên bảng vận hành, gần nút Cycỉe Start. Khi nhấn nút này trong chế độ chuyển động trục nhanh, tuyến tính, hoặc tròn, sự chuyển động sẽ dừng ngay. Điều này tác động đồng thời cho tất cả các trục hoạt động. Tính năng này rất thuận tiện khi xác lập máy hoặc khi gia công chi tiết thứ nhất. Một số kiểu chuyến động ngăn chận chức năng này cũa ícedhold hoặc xóa bỏ chúng. Ví dụ, chế độ cắt ren làm cho công tắc này không hoạt động.

Sự kích hoạt feedhold trôn máy không làm tha đổi các giá trị chương trình, chí Lác động đốn sự chuyển động. Công tắc feedhold sẽ được chiếu sáng với đèn đỏ), khi chế độ này còn tác dụng. Nhà lập trình CNC có thể vượt qua fcedhold từ bên trong chương trình, nếu có các lý do đặc biệt.

Emengency stop

Mọi máy CNC đều có nút nhấn hình nấm, màu đỏ, ở nơi dề tiếp cận trôn máy công cụ. Nút này có ghi rõ Eniergency St()Ị) lioộc E-Stop). Khi nhấn nút này, hoạt động của máy dều dừng lại một cách tức thời. Điện nguồn cung cấp bị ngắt và máy sẽ phải khởi động lại. Công tấc Emergency Stop (dừng khẩn cấp) là tính năng an toàn bắt buộc trên mọi máy công cụ CNC.

Nhấn nút E-Stop không phái lúc nào cũng là cách tốt nhất. Các bộ điều khiến hiện đại còn cung cấp các tính năng khác, được thiết kế để tránh va đập giửa dụng cụ cắt va chi tiết hoặc đồ gá. Như phần trên đã đề cập, nút feedhold chí là một tùy chọn, cùng với các tính năng khác. Nếu buộc phải sử dụng E-Stop thì đó phải là giải pháp cuối cùng khi các tính năng khác đòi hỏi thời gian dài hơn mức có thể chấp nhận.

Đốì với một số hoạt động máy, lác đụng của Emergency Stop không phải lúc nào cũng rõ rệt. Ví dụ, trục chính đòi hỏi thời gian giảm dần tốc độ trước khi dừng hẳn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.