Các yếu tố của chế độ cắt khi phay

1. Chuyển động chính: là chuyển động tương đối đơn giản của dụng cụ cắt và chi tiết gia công, thường được thực hiện với tốc độ cắt lớn nhất và gây nên quá trình gia công.

2. Chuyển động chạy dao: là chuyển động tương đối của dụng cụ và chi tiết gia công được thêm vào chuyển động chính và tạo điều kiện đưa vùng gia công lan ra toàn bề mặt gia công. Chuyển động chạy dao có thể liên tục và có thể gián đoạn.

3. Tốc độ cắt (V): Là quãng đường (đo bằng mét) mà một điểm trên lưỡi cắt chính ở cách trục quay xa nhất đi được trong một phút.

   Sau một vòng quay của dao phay, điểm của lưỡi cắt nằm trên đường tròn của dao có đường kính là D sẽ đi được quãng đường mà chiều dài là chu vi của đường tròn đó, tức là bằng pD.

   Để xác định quãng đường mà điểm đó đi được trong một phút cần phải nhân quãng đường đi được sau một vòng với số vòng quay của dao trong một phút, tức là pD.n(mm/ph).

   Nếu tốc độ cắt biểu thị (m/ph) thì v=pD.n/1000

4. Lượng chạy dao(s):

     Khi phay người ta phân biệt các dạng chạy dao sau đây:

   a.Lượng chạy dao răng Sz(mm/răng): là lượng chuyển dịch của bàn máy với chi tiết hoặc dao khi dao quay được một răng.

   b.Lượng chạy dao một vòng quay Sv(mm/vòng): là lượng chuyển dịch của bàn máy với chi tiết hoặc của dao sau một vòng quay của dao phay, và Sv=Sz.Z

                        Với Z là số răng của dao phay.

   c.Lượng chạy dao phút Sph(mm/ph): là lượng dịch chuyển tương đối của bàn máy với chi tiết hoặc dao trong một phút và Sph=Sv.n= Sz.Z.n

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

5.  Chiều sâu cắt t(mm): là khoảng cách giữa bề mặt chưa gia công và bề mặt đã gia công.

                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.