CÁC TÙY CHỌN HỆ THÔNG

Các tính năng tùy chọn hệ thống CNC tương tự các tùy chọn trên xe hơi, máy móc hoặc các trang thiết bị khác. Tùy theo nhà chế tạo và chiến lược kinh doanh của họ, một tính năng trên CNC có thể là tiêu chuẩn hoặc tùy chọn.

Dưới đây là một số tính năng điều khiển có thể là tùy chọn hoặc tiêu chuẩn trên hệ thống cụ thể. Điều quan trọng cần chú ý là:

Nội dung tiếp theo trình bày hầu hết các,tính năng điểu khiển, bất kể chúng, là tiêu chuẩn hay tùỳ chọn trên hệ’thống CNC.-Trong điều kiện ộụ-thể; người dùng sẽ biết các tính năng nào là từy chộn dược lắp trển hệ thống điều khiển của họ.

Hiển thị đổ họa

Biểu diễn đồ thị quỹ đạo chạy dao trên màn hình là một trong các tùy chọn quan trọng nhất. Không nên nhầm lẫn tùy chọn này với kiểu lập trình thông thường bất kỳ, cũng sử dụng giao diện đồ thị quỹ đạo chạy dao. Khi không có sự lập trình được hỗ trợ băng máy tính (CAM), hiển thị đồ họa trên bảng điều khiển là rất cần thiết. Mọi nhà lập trình và người vận hành đều muốn quan sát chuyển •động của dụng cụ cắt trên màn hình, dù đơn sắc hay màu, trước khi thực sự gia công trên máy.

Tùy chọn đồ họa thường hiển thị các trục máy và hai con trỏ để phóng to hoặc thu nhỏ. Khi kiểm tra quỹ đạo chạy dao, các dụng cụ cắt được phân biệt bằng màu sắc hoặc độ sáng. Các chuyển động nhanh được biểu thị bằng đường nét đứt, chuyển động cắt bằng đường nét liền. Nếu áp dụng chức năng đồ họa trong khi gia công, có thể quan sát các chuyển động dao cắt trên màn hình.

Sự lập tỉ lệ tăng hoặc giảm trên màn hiển thị cho phép đánh giá chuyển động dao theo tổng thể hoặc từng phần riêng rẽ. Nhiều bộ điều khiển còn có sự mô phỏng quỹ đạo chạy dao thực tế, hình dạng chi tiết và dao cắt được xác lập trước, sau đó quan sát trên màn hình.

Đo trong khi gia công

Trong các quy trình gia công tự dộng, sự kiếm tra định kỳ và sự điều chĩnh dung sai kích thước là điều bắt buộc. Khi dụng cụ cắt bị mòn dần, hoặc do các nguyên nhân khác, kích thước có thể lệch khỏi khoảng dung sai cho phép. Sử dụng thiết bị dò (cảm biến) và chương trình thích hợp, tùy chọn In-process Gauging (đo trong khi gia công) cung cấp giải pháp chuẩn cho vấn đề này. Chương trình gia công CNC đối với tùy chọn In-process Gauging có các tính năng định dạng đặc thù, được viết theo tham số, sử dụng tùy chọn khác của hệ điều khiển – Custom Macros (đôi khi còn được gọi là User Macros) cung cấp sự lập trình kiểu biến thiên.

Nếu xưởng máy CNC sử dụng tùy chọn In-process Gauging, nói chung các tùy chọn điều khiển khác cũng được cài đặt và khả dụng cho nhà lập trình CNC. Các tùy chọn phổ biến bao gồm phần mềm dò tìm (cảm biến), quản lý tuổi bền dao cắt, macros, … Công nghệ này hơi vượt quá sự lập trình CNC tiêu chuẩn, dù có quan hệ chặt chẽ và sử dụng thường xuyôn. Nếu bạn sử dụng công nghệ điều khiển số, bạn nên quan tâm đến các tùy chọn đó.

Giới hạn hành trình được lưu giữ

Sự xác định diện tích trêri máy tiện CNC hoặc hình khối trên trung tâm gia công CNC cho phép làm việc an toàn, có thể được lưu theo tham số của hệ thống điều khiển được gọi là stored stroke limits (giới hạn hành trình lưu giữ). Các giới hạn hành trình này được thiết kế để tránh sự va đập giữa dụng cụ cắt và đồ gá, máy công cụ hoặc chi tiết. Diện tích (2D) hoặc hình khôi (3D) có thể được xác định theo enable (cho phép) nhập dao cắt hoặc disable (không cho phép) nhập dao cắt. Điều này có thể được xác lập bằng tay trên máy hoặc nếu khả dụng, bằng mục nhập chương trình. Một số bộ điều khiển chỉ cho phép xác định một diện tích hoặc thể tích, sô’ khác có thể cho phép nhiều hơn. ‘

Khi tùy chọn này hoạt động và máy CNC phát hiện sự chuyển động trong chương trình xảy ra bên trong vùng bị cấm, sè dẫn đến điều kiện lỗi và sự gia công sẽ dừng lại. Các ứng dụng có thể gồm vùng có ụ động, đồ gá, mâm cặp, bàn xoay và cả chi tiết có hình dạng đặc biệt.

Nhập kích thước vẽ

Tùy chọn – có vẻ ít được nhắc tới, là phương pháp lập trình bằng cách nhập các kích thước từ bản vẽ kỹ thuật. Khả năng nhập các tọa độ đã biết, bán kính, vạt góc và các góc đã biết trực tiếp từ bản vẽ, là rất hấp dẫn đối với nhà lập trình. Tùy chọn này, nếu được dùng, phải được cài đặt trên tất cả các máy CNC trong xưởng, để sử dụng các tính năng lập trình một cách hiệu quả.

Chu kỳ gia công

Cả điều khiển phay và tiện đều cung cấp nhiều chu kỳ gia công. Các chu kỳ gia công phay thường được gọi là chu kỳ cố định hoặc chu kỳ hoàn tất. Chúng đơn giản hóa các gia công điểm – điểm đơn giản, chẳng hạn khoan, chuổt, doa, cắt ren. Một số’ hệ thồng CNC còn cung cấp các chu kỳ phay mặt, phay hốc, lỗ định hình, V.V..

Các máy tiện CNC cũng có nhiều chu kỳ gia công khả dụng để cắt gọt vật liệu bằng cách cắt thô tự động, cắt tinh biên dạng, tiện côn, cắt rãnh, và tiện ren. Bộ điều khiển Fanuc gọi các chu kỳ này là Multiple Repetitive Cycles (chu kỳ lặp lại nhiều lần)

Tâ’t cả các chu kỳ này đều được thiết kế để dẻ lập trình hơn và thay đổi trên máy nhanh hơn. Chúng được xây dựng bèn trong bộ điều khiển và không thể thay đổi. Nhà lập trình cung cấp các giá trị cắt gọt trong khi chuẩn bị chương trình bằng cách dùng lệnh gọi chu kỳ tương ứng. Toàn bộ sự xử lý được thực hiện tự động do hệ thống CNC điều khiển. Chúng luôn luôn là các dự án lập trình đặc biệt, không thể sử dụng chu kỳ bất kỳ và cần được lập trình bằng tay hoặc sử dụng máy tính riêng.

Tạo hoạt hình dụng cụ cắt

Nhiều đồ thị quỹ đạo dụng cụ cắt được biểu thị bằng các đường hoặc các cung đơn giản. Vị trí dao cắt hiện hành thường là điểm cuối của cung hoặc đường trên màn hình. Tuy phương pháp hiển thị này đối với chuyển động của dụng cụ cắt có tính đồ thị rất hữu ích, nhưng vẫn có hai nhược điểm. Hình dạng dao cắt và vật liệu được cắt gọt không thể quan sát trên màn hình và sự mô phỏng quỹ đạo dao cắt chỉ có tác dụng hạn chế. Nhiều bộ điều khiển hiện đại có tính năng đồ họa được gọi là Cutting Tool Animation (tạo hoạt hình dụng cụ cắt). Nếu khả dụng trên bộ điều khiển, tính năng này sẽ hiển thị phôi (chi tiết), đồ gá, và hình dạng dao cắt. Khi thực thi chương trình, người vận hành CNC có sự hỗ trợ hình ảnh rất chính xác để minh chứng chương trình. Mỗi phần tử đồ họa đều được hiển thị bằng màu riêng. Kích cỡ phôi, đồ gá, và hình dạng dao cắt có thể được xác lập trước theo tỉ lệ chính xác và nhiều dạng dao cắt có thể được lưu để tái sử dụng.

Tùy chọn này được coi là tính năng tương tự CAD/CAM được xây dựng trong hệ thống điều khiển độc lập.

Nôi kết với thiết bị bên ngoài

Máy tính CNC có thể được nối với thiết bị bên ngoài, thường là máy tính khác. Mỗi bộ CNC đều có một hoặc nhiều đầu nối, được thiết kế đặc biệt đế giao tiếp với các thiết bị ngoại vi. Thiết bị phổ biến nhâ’t là RS – 232 (tiêu chuẩn EIÀ), được thiết kế để truyền thông giừa hai máy tính. Sự xác lập nôi kết với thiết bị bên ngoài là ứng dụng được chuyên biệt hóa. Người vận hành CNC sử dụng nốì kết đó để truyền các chương trình và các xác lập giữa hai máy tính, thường nhằm mục đích bảo quản hoặc lưu trữ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.