Các thông số quan trọng trên máy CNC

H ta đ

thong so Biểu đồ thứ nhất đề cập đến dãy số. Dãy số này có một điểm xem xét nó được gọi là số không tuyệt đối(ABSOLUTE ZERO) và có thể được đặt tại một điểm nào đó dọc theo đường này. Dãy số cũng được đánh số tăng dần về bên cạnh số không, phía phải số không là tăng theo chiều dương và phía trái là tăng theo chiều âm. Chúng ta sử dụng giá trị dương và âm theo các giá trị tăng biểu thị mối quan hệ của nó với số không trên trục. Số không có thể được đặt ở một điểm nào đó dọc theo trục và ở vị trí đó, bên cạnh của số không có các số âm và phía khác là các số dương. Nên nhớ rằng khi chúng ta đang vận hành máy cần quan tâm tới vị trí của các trục. Mặc dù  bàn máy là bộ phận dịch chuyển chúng ta vẫn phải chú ý đến tọa độ của chúng ta dựa vào chuyển động của trục chính.

Đim không ca máy

Nguyên tắc cơ bản có thể được nhận thấy khi đọc cuốn tài liệu tham khảo về sự quay lại của tất cả các trục máy. Khi một sự quay lại của giá trị không (ZERO RET) được hoạt động tại thời điểm máy khởi động, tất cả 3 trục được đưa đến khoảng cách dương vô cùng cho đến khi bộ ngắt giới hạn được đạt đến. Khi điều kiện này được thỏa mãn, cách duy nhất để chuyển bất kỳ trong 3 trục là trong khoảng cách âm. Điều này là bởi vì một giá trị không mới được đặt lại cho một trong 3 trục là tự động khi máy được đưa về đích. Nó được đặt ở lề của mỗi dịch chuyển của trục. Khi kinh nghiệm nhiều hơn trong lập trình trên công cụ và các kỹ thuật cài đặt, mỗi lập trình viên và người cài đặt phát triển theo kiểu riêng của họ.

 V trí tuyt đi và v trí tương đi

Đến giai đoạn này, chúng ta đã đề cập đến một hệ thống về việc xác định vị trí công cụ mà nó được biết như việc lập trình tuyệt đối. Trong lập trình tuyệt đối, tất cả các điểm tọa độ được cho với sự quan tâm đến mối quan hệ của nó với gốc, một điểm không cố định được xem như điểm không thành phần. Đây là kiểu thông dụng nhất của vị trí. Một kiểu khác của sự định vị được coi là vị trí tương đối. Vị trí tương đối liên quan của chính nó với khoảng cách và chiều. Một tọa độ mới được đưa vào trong phạm vi của mối quan hên của chính nó với vị trí trước đó mà không phải với điểm không cố định hoặc gốc. Nói cách khác, sau một khối lượng thông tin đã được thực hiện theo chương trình, vị trí mà công cụ hiện đang ở đó là một điểm không mới cho chuyển động tiếp theo được thực hiện. Một ví dụ của việc sử dụng hệ tương đối được cho ở dưới. Lưu ý rằng để dịch chuyển từ X 4.25 đến X 2.025 trên thước tỷ lệ, một chuyển động tương đối của X -2.225 đã được thực hiện cho dù chuyển vẫn đặt công cụ trên cạnh dương của thước. Bởi vậy sự di chuyển được xác định từ điểm cuối, không cần quan tâm đến vị trí của điểm không. Các dấu “+”  và  “– “ được sử dụng trong các mối quan hệ về chiều, không quan tâm đến vị trí của điểm không. Khi vị trí là tuyệt đối, chúng ta đã được liên hệ với khoảng cách và chiều từ điểm tham khảo không cố định và khi vị trí là tương đối chúng ta đã liên hệ với khoảng cách và chiều từ vị trí cuối.

Các mc đnh của máy

Một mặc định là một hàm tự động của bộ điều khiển máy công cụ. Khi cấp năng lượng cho máy, bộ điều khiển tìm vị trí gốc của tất cả các trục, sau đó đọc các giá trị mặc định hoặc đặt trước các mã G. Máy sẽ đạt tới điểm không chi tiết mà đã nhập vào G54, bởi vì máy tự động đọc G54 trong lúc khởi động. Đó là mặc định.

Đnh dng chương trình

  Định dạng chương trình là một phần quan trọng của gia công CNC. Mỗi cá nhân sẽ định dạng các chương trình theo các cách khác nhau và trong hầu hết các trường hợp một lập trình viên có thể xác dịnh một chương trình mà anh ta đã viết. Điểm mấu chốt ở đây là người lập trình viên nên chắc chắn và có khả năng viết lệnh trong cùng một cách, nó được liệt kê cả trong sự sắp xếp có xuất hiện trong chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *