Các thiết lập trên máy phay Hass

POSIT                 Hiển thị vị trí các trục của máy. Ấn PAGE UP và PAGE DOWN sẽ chỉ cho người điều khiển , máy, công việc và khoảng cách tới các khổ trong khổ chữ lớn.

thiet lap 1

Hình 2.14 Thông số vị trí các trục

OFSET                Hiển thị chiều dài dụng cụ, các lượng bù tầm với và vị trí dầu làm nguội. PAGE UP sẽ hiển thị các giá trị của các lượng bù các trục công tác. Nếu nút ORIGIN được ấn khi các lượng bù được hiển thị thì bộ phận điều khiển sẽ nhắc người dùng: ZERO ALL (Y/N) ? Nhập Y sẽ được tính cho tất cả các lượng bù và các vị trí dầu làm nguội trong sự lựa chọn đã hiện thị.

thiet lap 2

Hình 2.15 Thông số dụng cụ cắt và nước làm mát

CURNT               Hiển thị chương trình hiện hành, các trị số của chương trình

COMDS              và vị trí trong suốt thời gian chạy. Tiếp tục ấn PAGE DOWN sẽ hiển thị các giá trị hình thức, các thiết bị tính giờ hệ thống, các biến macro, tuổi thọ dụng cụ, thông tin về tải của dụng cụ. 

thiet lap 3

 

Hình 2.16 Các thông số của máy khi đang làm việc

ALARM              Cho người dùng biết có cảnh báo. Đèn sẽ sáng và có thông điệp

/MESGS      báo được hiện thị trên màn hình.

Hình 2.17 Các cảnh báo của máy

 thiet lap 4

 

 PARAM              Hiển thị và cho phép thay đổi các thông số để xác định đặc

/DGNOS              tính của máy. Ấn phím PAGE UP sẽ hiển thị các giá trị bù vít dẫn. Tiếp đến ấn PAGE DOWN sẽ hiển thị các thông số thông dụng như là các thông số X, Y, Z, A và B. Ấn lần thứ 2 phím PARAM sẽ hiển thị trang thứ nhất của số liệu chuẩn  đoán. Trang thứ nhất của số liệu chuẩn đoán là dữ vào ra rời rạc. Ấn phím PAGE DOWN  bao gồm các dữ liệu vào cộng thêm và số liệu tương tự.

thiet lap 5

Hình 2.18 Các thông số đặc trưng của máy

SETNG                Hiển thị và cho phép thay đổi các sắp đặt của người dùng. Ấn

/GRAPH              phím SETNG hai lần làm cho xuất hiện chế độ đồ họa, nơi mà người dùng có thể gỡ lỗi chương trình và quan sát lối đi công cụ được sinh ra của chương trình.

thiet lap 6

Hình 2.19 Các cài đặt chương trình

HELP/CALC      Hiển thị ngắn gọn, chỉ dẫn trực tuyến. Ấn HELP lần thứ 2 sẽ hiển thị trợ giúp, có 3 trang về trợ giúp. Ấn PAGE DOWN sẽ trợ giúp phay khoan, trợ giúp lượng giác, trợ giúp vòng tròn.

thiet lap 7

Hình 2.20 Trợ giúp cho người dùng

CURSOR            Các phím cursor (phím con trỏ) nằm giữa bảng điều khiển.

KEYS                  Cho phép khả năng di chuyển tới các màn hình khác nhau và các phạm vi trong hệ điều khiển. Được sử dụng mở rộng cho soạn thảo các chương trình CNC.

thiet lap 8

Hình 2.21 Các phím CURSOR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.